Vánoce v Německu se slaví mezi lidmi téměř stejně jako svátky v Česku, skoro nijak se neliší. Patří k nim kostel, nákupy, dárky, krásné trhy v adventním čase na vyzdobených náměstích, půlnoční mše.

„Jenom kapr na štědrovečerním stole je českou specialitou, v Německu dávají přednost jiným pokrmům,“ usmál se Otokar Löbl, rodák ze Žatce, který v Žatci vystudoval i střední školu a od 70. let žije v Německu. Trvale bydlí ve Frankfurtu nad Mohanem, mimo jiné rodišti J.W.Goetha, který je nyní také městem s největším evropským letištěm.

Otokar Löbl výborně zvládá oba jazyky a dlouhodobě se angažuje ve spolcích na podporu česko–německých vztahů. V některých se sdružují i další lidé z Německa, kteří mají vztah k České republice. „Členové jsou rozptýleni po celém Německu. Někteří se na Vánoce nesetkávají, někteří ano. Aktivní jsou zejména krajané žijící kolem Norimberka. Ti se pravidelně každý rok na Vánoce scházejí v kulturním domě ke společné slavnosti,“ říká O. Löbl.

„Způsob slavení Vánoc je podobný jako u vás v Čechách,“ říká. „Například v Bavorsku je téměř totožný. Jinak má ale v různých regionech Německa určité místní odlišnosti, je to velká, osmdesátimilionová země,“ odpověděl pro Deník. Na Štědrý večer jedí Němci rádi pečenou husu a ve Frankfurtu třeba tamní speciální párky s bramborovým salátem.

Stejně jako v Čechách

Sám Otokar Löbl slaví stejně jako mnozí lidé v České republice. „Ještě před Vánoci se vždy vydám na vánoční trhy v některém městě. To je naše tradice jako u vás kapr – k níž patří krásně nazdobené stánky a rozsvícená náměstí, svařené víno, klobása, teplý punč,“ popisuje. Pravidelně chodí na trhy v centru svého domovského Frankfurtu.

Štědrý večer tráví ve společnosti manželky Andrey a dospělé dcery Kathariny. „I když jsme rozvedeni, tento svátek slavíme společně. Většinou ve Frankfurtu. Bývá s námi i maminka mé bývalé ženy,“ říká Oto Löbl. Navečeří se spolu, rozdají si dárky a pak se vydají na půlnoční mši do slavné gotické katedrály ve Frankfurtu. „Obřad to bývá moc krásný, ale nedá se srovnávat s půlnoční mší Jana Jakuba Ryby, po níž se mi občas zasteskne,“ prozradil.

Období kolem Silvestra a Nového roku pak obvykle tráví na venkově. „Jezdím rád do pohoří Taunus, kde odpočívám, chodím na procházky, a když napadne sníh, tak i jezdím trochu na běžkách,“ uvedl Otokar Löbl, který se během roku angažuje i v různých projektech v našem regionu, zejména na Žatecku a Postoloprtsku.

(Ohlédnutí: Text je z roku 2008.)