V devatenáct hodin nastala chvíle, kterou většina očekávala s trémou a nervozitou, kdy všichni ve slavnostním nástupu zaplnili parket Čapkova sálu a přihlížejícím předvedli ukázky všech tanců, které se v kurzu naučili. Celý úvod se vydařil, což bylo znát i na potlesku všech, kteří se přišli na své ratolesti podívat. To již ze všech opadla i nervozita a oddechnout si mohli i manželé Štěpovi, kteří se po celou dobu trvání tanečních snažili vštípit rozjařeným teenagerům základy společenského tance a etikety chování.

Dle jejich slov se letos sešla výborná parta mladých lidí, kteří měli zájem aby se něco naučili a celou dobu s nimi byla výborná spolupráce. Oficiální úvod zakončil místostarosta Josef Thér, který poděkoval manželům Štěpovým za trpělivost a ochotu při pořádání kurzů a všem účastníkům popřál, aby se jim to, co se naučili, hodilo v budoucím společenském životě, poděkování se dostalo i kapele Modeus, která hudebním doprovodem tanečníky provázela.

Pozadu nezůstali ani mladí tanečníci, kteří vyslali své zástupce, aby za všechny poděkovali a předali květiny a malé dárky svým učitelům. Dále již pokračoval program, v kterém nechyběla ani rodičovská volenka, nebo vzájemné předávání dárků svým partnerům.

Báječná nálada panovala až do doby blížící se půlnoci, kdy se věneček chýlil ke svému závěru a nikomu se ještě nechtělo domů. Všechno ale jednou končí a tak nezbývá než předvést nově naučené taneční figury v nadcházející plesové sezoně. (Jiří Mach)