„Jsem rád, že nejznámější a nejproslavenější teplický rodák nezapadl prachem nezájmu a zapomnění,“ řekl místostarosta Jiří Kohl. Ten rovněž neopomněl přítomným prozradit, že na „oprášení“ jména a věhlasu operního pěvce, který je označován za propagátora díla Richarda Wagnera, se na konci minulého tisíciletí největší měrou podíleli Miroslava Moravcová, Petr Hnyk a tehdejší starostka Věra Vítová, která v roce 1999 odhalila slavnému rodákovi pomník. „Teplicím nad Metují bych chtěl do budoucna popřát, aby se zde alespoň jednou za sto let narodil někdo takový, kdo dá příležitost obyvatelům města scházet se u podobných příležitostí,“ dodal místostarosta Jiří Kohl.


Životní dráhu Josefa A. Tichatscheka, který byl pohřben před 121. lety na starém katolickém hřbitově v Drážďanech, připomenula zajímavými informacemi nabitým projevem právě Miroslava Moravcová. Ta mimo jiné zmínila „jubilantovi“ studentská léta v broumovském klášterním gymnáziu, odkud pokračoval ve Vídni, kde se souběžně věnoval medicíně a zpěvu, kterému dal nakonec definitivně přednost. Při vzpomínkovém setkání zazněla také němčina z úst jednoho Tichatschekových potomků Joachima Zimpela z Gubenu. Ten poděkoval za pozvání a položením kytice u pomníku uctil vzpomínku svého slavného předka. Při závěrečné árii, kdy Filip Vodochodský zazpíval Rienziho modlitbu z Wagnerovy opery, položili květinu i místostarosta Jiří Kohl a Miroslava Moravcová.