Jak nás informovala Helena Martincová, ředitelka Základní školy Machov, tato stezka vznikla jako realizace školního projektu nazvaného „Z náměstí po vlastivědné stezce řídícího učitele Jaroslava Petra.“ „Inspirací nám byla jeho kniha s názvem Prvouka na škole venkovské, kterou napsal a vydal v roce 1914,“ upřesnila Martincová.

Vlastivědná stezka začíná „Na Městečku“, a zde také po pěti kilometrech končí. „Machov vám nabízí i spoustu jiných zajímavých míst, které stezka neobsáhne,“ uvádí ředitelka školy s tím, že detailnější informace je možné získat na tabulích umístěných v obci již dříve.
V průběhu procházky se mohou turisté zastavit a odpočinout si u informačních tabulí, díky nimž se lze seznámit se zajímavostmi místní krajiny.

V den otevření stezky dostávali zájemci dvoulist, na němž kromě plánku stezky byla i tabulka s deseti čtverci. U každé informační tabule na stezce byla razítka s čísly. Ten, kdo přišel zpět do „cíle“ ke škole s nashromážděním všech deseti čísel v tabulce, získal v cíli malou odměnu.

První zastavení na stezce bylo na Městečku, odkud po žluté turistické stezce, která dosud není vyznačena v turistických mapách, lze vystoupat až na Tkalcovský stezník. Po modré značce lze dojít na Českou vyhlídku, odkud je vidět tamní kraj jako na dlani.
Druhé zastavení, jež nese název „Školství na Machovsku,“ je věnováno historii machovské školy a osobnosti řídícího učitele Jaroslava Petra.
Třetí zastavení se nachází asi minutu od školy, na trase směrem ke katolickému kostelu. Jedná se o pomník padlých v první světové válce. Na čtvrtém zastavení se turisté dozvědí informace o kostelu Sv. Václava.

Zastavení číslo pět, které je u Sboru Církve československé husitské, je věnováno této novodobé stavbě a vzniku církve v Machově.
Šesté zastavení „U Barunky“ přibližuje bohatou historii lyžování na Machovsku. Sedmé zastavení „U Jeřábu“ na Bukovině nabízí nádherné výhledy do kraje, jimiž se mohou turisté pokochat. Panoramatická fotografie zde umístěná jim pomůže s orientací v kopcích, horách a pohořích.

Osmým zastavením, které je věnováno dětem a všem příznivcům pověstí, je „Tkalcovský stezník.“ Právě zde je možnost dozvědět se i jména slavných, kteří se horou Bor a vůbec místním krajem nechali inspirovat.

Deváté zastavení „Pod Českou vyhlídkou“ přiblíží stavbu Skupinového vodovodu Bor.

Desáté zastavení „U Studánky“ je posledním zastavením vlastivědné stezky. „Nevynechejte posezení u studánky pod Borem. Zde se může každý občerstvit pramenitou vodou a ve stínu mohutných buků si příjemně odpočinout,“ láká ředitelka Helena Martincová.