Oba dopolední koncerty byly vyprodány, navštívilo je více než 600 dětí. „Těší nás zájem pedagogů a dětí o naši práci, naše koncerty. Rádi a často vystupujeme pro děti z „našeho" kraje nejen tady v Novém Městě, ale i v nedalekém Náchodě, Dobrušce … Setkáváme se s milým přijetím a to nás usvědčuje v tom, že naše práce přináší radost a není marná. Měla by přinést nejen radost, ale i poučení a nové písně a melodie," řekla autorka představení Michaela Novozámská.

A písniček a melodií bylo v tomto vánočním koncertě opravdu spousta. Klasické vánoční koledy se střídaly s modernějšími vánočními písněmi a doplňovaly je autorské písně Michaely Novozámské. Děti rozesmál příběh tří mudrců a pastýřů, kteří se vydali na cestu k jesličkám, narozenému Ježíškovi nesli dárky a cestou zpívali, spolu s dětmi, právě všechny ty krásné vánoční písně. Celý příběh rozehrávala ,kniha knih´ Bible. Z ní vycházel příběh a i postavy mudrců a pastýřů znázorněných textilními loutkami. Děti si s velkou chutí zazpívaly s Michaelou Novozámskou a celé představení zpříjemnilo a zkrášlilo vystoupení živých hudebníků Ester Novozámské na flétnu a Davida Bendy na klarinet.

Velký potlesk malých diváků svědčil o tom, že se jim koncert líbil a to, že si při odchodu ze sálu pozpěvovaly vánoční koledy zase o tom, že kouzlo Vánoc na ně zapůsobilo a Vánoce opravdu přicházejí.
(mkbj)