Vladimír Suchánek (+87) patřil k nejznámějším českým umělcům, kteří se zabývali grafickou tvorbou. Zabýval se také malbou, knižními ilustracemi, tvorbou plakátů a poštovních známek. Byl mistrem barevné litografie. Řadu let působil ve funkci předsedy Svazu českých umělců grafiků Hollar.

Obyvatelé Nového Města se s ním mohli setkávat na Festivalu české filmové komedie, kde mnoho let působil jako porotce.