Staré hřbitovy jsou výpovědí o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. března v 18 hodin a výstava potrvá do konce tohoto měsíce.   (tyl)