V kostele se představí dětský pěvecký sbor Cantum z náchodské základní umělecké školy a Komorní orchestr Slávy Vorlové.

Pestrá zábava jako za časů vévody

Sobotní program se celý odehrává na náchodském zámku. Už od rána jsou pro děti připravena pohádková představení, skákací hrad a soutěže či jízdy na poníkovi. Návštěvníci si mohou užít i mnoha koncertů, tanečních a pěveckých vystoupení. Představí se i kejklíři a ukázky svého umění předvedou chůdaři. Na třetím nádvoří zámku budou tvořit řemeslníci a svůj um i prakticky předvedou. Bude tam i stánkový prodej. Příchozí spatří i dravce a projet se mohou zámeckou alejí v kočáře.

„Buďte zde všichni vítáni, dobře se bavte, ať zazní hudba, ať zapomeneme na mnohé strasti života! Ať zámek náchodský slavnostmi ožije a spolu s námi se radují lidé na zámku i v podzámčí," zvolá pak ve 14 hodin ten, který dal slavnostem punc. Sám Petr vévoda Kuronský a Zaháňský, který přijede v průvodu s manželkou a dcerami.

Vrcholem dne bude večerní koncert kytaristky Lenky Filipové.

Protože i vévoda zapojoval do kulturního dění náchodské obyvatele, na současných slavnostech se organizátoři snaží, aby zde vystupovali umělci či ochotníci místní nebo z blízkého okolí.

Připomenutím pobytů kuronského vévody a jeho rodiny a jeho spojením s Náchodem chtějí organizátoři připomenout dobu, kdy město i zámek ožívaly kulturním děním, které v té době bylo značně neobvyklé. K tomu se dnes hlásí právě i Kuronské slavnosti, které budou letos už pošesté.

Jejich iniciátorkou byla Věra Vlčková. „Když jsem uvažovala, co by v Náchodě mohlo být za akci, tak jsem si vzpomněla na Petra Kuronského, protože to byl velmi kulturní člověk a zval sem umělce všeho možného druhu, od lidové zábavy až po to nejvyšší umění. Měl orchestr s vynikajícími umělci, v jeho souboru působili lidé, kteří pak zpívali v operách v Praze, v Berlíně či v Drážďanech," řekla Věra Vlčková. Dodala: „Akci jsme rozjeli a ukázalo se, že něco takového lidé chtějí a není zbytečná."

Petr Kuronský poprvé přijel na náchodské panství, které zakoupil už v roce 1792, v červnu 1796. V družině uměnímilovného vévody byli přední hudebníci a zpěváci.

Na oslavy zval i místní honoraci

Stánek umění chtěl šlechtic mít i v Náchodě, proto nechal vybudovat ze tří pokojů piccolominského křídla divadlo. „Tam se také uskutečnilo první mimopražské uvedení Mozartovy opery Don Giovann, předvedené náchodskými hudebníky amatéry a poté vévodovým divadelním souborem," připomíná Věra Vlčková. Následovala však další divadelní a operní představení, a koncerty a bály ve Španělském sále. Zvaní byli nejen šlechtici, ale i úředníci s jejich ženami a rodinami, písaři, náchodská městská honorace a význační náchodští mužové.

V červnu 1799 pobýval vévoda na panství šest týdnů. Protože trochu churavěl, odjel s dvořany do Karlových Varů. V září se do Náchoda vrátil a z vděčnosti za zlepšení svého zdraví uspořádal v letní jízdárně hostiny pro 160 chudých poddaných. „O všechny pozvané pečovaly samotné princezny a jejich komorné. Vévoda sledoval přátelský oběd z lodžie jízdárny. Ve dnech 14. srpna a 1. září se konaly na zámku bohoslužby díkůvzdání za uzdravení vévody," dodává Věra Vlčková.

Bohužel jeho stav se zhoršil a těžce nemocného ho přenesli z Náchoda do zámku lékaře von Mutia v Jelenově v nynějším Polsku. V lednu roku 1800 zemřel.