Jarmark potrvá od 12 do 18 hodin, ve 14 hodin sehraje soubor Boďi z Jaroměře pro děti loutkovou pohádku „O prasátkách“ . V 15 hodin se mohou návštěvníci těšit na vystoupení šermířské skupiny Rytíři trnové koruny. Od 17 do 23 hodin se o hudbu k poslechu a tanci postará na návsi hudební skupina Uniduo.

„Po celé odpoledne bude na návsi například kovat kovář s dětmi hřebíky, své umění předvede perníkářka, kovotepec a další řemeslníci. Mládež se také může zapojit do malířské soutěže na prázdninové téma.

Díky vstřícnosti rodiny Hladečkových si mohou vůbec poprvé návštěvníci prohlédnout nejvýznamnější nemovitou kulturní památku ve Vlkově, polygonální (osmibokou) stodolu krytou došky z roku 1783 na zahradě u čp. 50.

Podle dokumentace památkářů jde o poslední celistvě zachovalou polygonální stodolu na Královéhradecku,“ sdělil k programu starosta Vlkova František Rezek.

Vstup na všechny akce je zdarma, na program uvolnilo prostředky vlkovské zastupitelstvo.

(her)