Komorní orchestr Základní umělecké školy zahrál pod taktovkou Josefa Vlacha skladby Jakuba Mikundy – Orchesy, Pekelně nebeská, For Z a Taného, od Antonia Vivaldiho – Koncert pro dvoje housle a orchestr a-moll, od Zdeňka Trnky – Kanonýrské rondo a vrcholem koncertu byla nesporně 1. a 2. věta houslového koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdiho – Koncert pro housle a orchestr e-moll. Jako sólisté na housle se představili bývalí žáci ZUŠ Lenka Bonaventurová a Martin Matoušek, kteří nyní studují na Pražské konzervatoři. (Jiří Mach)