Nejstarší zmínka o promítání filmů v Náchodě pochází z roku 1907, kdy do města zavítal kočovný Grand American Biograf. O promítání byl značný zájem, tak se na podzim roku 1910 objevil ve městě kinematograf The Royal a o rok později biograf The Union.

Zájem o promítání stoupal, proto zahájilo začátkem listopadu 1913 provoz první náchodské kino Lido – Bio. Na úvod byl promítnut film rozloučení. Městský biograf však začal promítat 30. května 1914 v Městském divadle na náměstí. Nové Kino Sokol zahájilo provoz 28. listopadu 1931 po zrušení Městského kina, a bylo již zvukové. (hyš)