Ve výstavní síni Muzea Náchodska, na rohu Zámecké a Tyršovy ulice, jsou k vidění knihy, obrazy, ocenění, fotografie i samotná Škvoreckého díla. Výstava Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký potrvá po celé léto až do 2. září.