Právě dnes ve 14 hodin totiž ochránci památek z obraného prvku pevnosti Ravelinu no. XIV. pořádají při příležitosti oslav posledního dne v roce střílení z historického kasematního děla Rudolf. Slavnostní atmosféru podpoří především vojáci v dobových uniformách. Součástí programu bude i prohlídka podzemních chodeb – nikoliv však těch běžně přístupných, ale těch, do kterých jen málokdo má možnost proniknout. Pro milovníky vojenské historie bude zpřístupněna i vlastní muzejní expozice ochránců pevnosti. Pokud slavnostní střílení z děl propásnete, budete si na další muset minimálně tři čtvrtě roku počkat. Koná se totiž pouze dvakrát do roka. Kromě posledního prosincového dne ochránci střílí ještě na výročí založení pevnosti, které se datuje na třetího října roku 1780, kdy byl za císaře Josefa II. položen základní kámen pevnosti na místě budoucí Jaroměřské brány. Chodby, které budou na Silvestra zpřístupněny, patří k areálu Ravelinu no. XIV a narozdíl od jiných neprohlídkových tras jsou ve velmi dobrém stavu, takže se návštěvníci nemusí bát zranění ani špíny. Většina podzemí, které není součástí prohlídky Městského muzea je totiž v havarijním stavu. Chodby se zasypávají, protékají jimi splašky. Ochránci památek pevnosti Josefov plánují rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity. Plánují rekonstrukci historických stájí v areálu ravelinu a pravidelný dobový program pro návštěvníky. „Vše ale záleží na tom, jak budeme úspěšní při udělování dotací. Pevně věřím, že náš návrh zaujme nejvíce – je všestranný a týká se všech věkových skupin,“ říká Milan Libich, vedoucí ochránců. (Markéta Volfová)