Kdo očekává „vzrušení“ a kdo má rád „expresivní výraz“, bude spokojen. Komu je blízké setkávání „surovosti“ s citlivostí - přijde si nepochybně na své. A kdo k tomu má skutečný smysl pro humor a „lehkost“, bude možná i nadšený.

Obrazy Václava Girsy se totiž vyznačují tím, že snad nikoho nenechají netečným: Na první pohled je patrné, že „neviditelné tření“ je dílem „dětského vzhledu“ a dospělého přístupu. Kontrast neučesanosti (až hrubosti) a dospělého myšlení je jedním ze zdrojů napětí, které z obrazů přímo sálá; kritik a známý kurátor současného umění Jiří Ptáček píše: „Jestli hledáte malíře, kterému se dá věřit zapálení pro věc, nepřehlédněte Václava Girsu. Jeho obrazy jsou rozmanité, brutální, vtipné…“

„Na Girsu přišel Marek Macek. Osobně expozici považuju za skvělou a je to vynikající ukázka všeho možného, především ale nesmírné živosti a naléhavosti obyčejného lidského gesta v obnažené podobě,“ neskrývá nadšení další z organizátorů Petr Staněk.

Sám připomíná odborníka Ptáčka, který píše: „Obvinění z přemíry delirického punku a záměrného diletantismu umí vyvrátit zralými zkratkami a pevnou výstavbou v portrétech či květinových zátiších. S úplnou samozřejmostí si pohraje i s jazykem geometrie a najde natolik nevyvážené kompozice, že by mu je ortodoxní konkretisté mohli závidět.“

Výstava je složena z části diplomní práce a části jiného konceptu „ženských portrétů“. Samotná diplomka spočívala v tom, že Girsa „žil“ po týdnu s každou z žen (v rámci konceptu), a její „portrét“ - charakteristiku - pak zvěčnil v obraze.

U podchodu je název ulice, kde umělec žije a tvoří - proto podtext „obrazy z jednoho místa“. Podchodem je zde rovněž míněn jakýsi vstup do jiné dimenze. „A tu,“ jak podotýká Staněk, „při setkání s Girsou můžeme pocítit…“

„Myslím, že Girsovy obrazy mohou být i dobrým „barometrem“ toho, co který divák snese. Navíc jsou ukázkou skvělého propojení obsahu a formy - a to se cení…,“ dodává Staněk a tlumočí Girsovo nadšení z Náchoda, kde pobyl se svojí maminkou dva dny. Součástí jejich návštěvy byla i tradiční „exkurze“ - procházka s kurátory za náchodskou prvorepublikovou architekturou.