Také letošní šestnácté číslo sborníku, vydaného nakladatelstvím SEN Evy Kučerové z Dobrého ve spolupráci s některými městskými a obecními úřady a občanským sdružením Libri v Dobrém, čtenáře nezklame.

Dozvědí se zde například něco o lokalitách zařazených v soustavě Natura 2000 v Orlických horách. Jak uvádí autor článku Michal Gerža ze Správy CHKO, je Natura 2000 soustava chráněných území významných v celoevropském kontextu. Autor představuje ve své práci dvě z lokalit – Orlické hory – sever a Trčkov. Informace o dalších lokalitách naleznou zájemci v příštím čísle sborníku v roce 2009.

Na putování za pramenem Divoké Orlice se ve svém příspěvku vydává do jezerního pole v Kladsku Vilém Kratochvíl. Ten chce čtenáře seznámit se zajímavými místy, kde řeka pramení. Josef Hájek ze Správy CHKO se zabývá vzácnými houbami v horách a jeho kolega Zdeněk Záliš zde sleduje výskyt čápa černého. Ptactvu v Orlických horách, tentokrát hnízdění krkavce velkého, se věnuje ve své studii Zdeněk Volf. Vojtěch Volf se pak zaměřil na hnízdění motáka lužního na Dobrušsku.

Za netopýry na černíkovický zámek se pak můžeme vydat s Jiřím Rejlem a Vladimírem Hanzalem. Právě zde se totiž nachází kolonie netopýrů brvitých, jejichž letní nález byl před osmi lety první v České republice. (bed)