„Deset sobotních podvečerů vždy od 18 hodin budou kostely v tomto regionu ožívat hudbou barokních mistrů i současných skladatelů v podání houslisty Pavla Šporcla, Scholy Gregoriany Pragensis za varhanního doprovodu Tomáše Thona, klavíristy Ivo Kahánka a řady dalších umělců,“ informovala nás Markéta Hlavicová, která má na starosti propagaci festivalu, nad nimž převzal záštitu biskup královéhradecký mons. Dominik Duka, OP. „Stejně jako v předešlých letech je vstup na všechny koncerty festivalu zdarma,“ neopomněla dodat.


Festival bude zahájen zítra v 18 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha kombinovaným programem gregoriánského chorálu a varhan v interpretaci souboru Schola Gregoriana Pragensis za doprovodu Tomáše Thona (1962). „Díky studiu v Praze a v Paříži se Tomáš Thon zasazuje o uvádění francouzské hudby u nás a české hudby v zahraničí. Při výběru skladeb se zaměřuje zvláště na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a tvorbu 20. století. Dramaturgie koncertu přináší specifický druh užití varhan, který je typický zejména pro období baroka, kdy se zpívané verše chorálu střídají s „verši“ varhanními,“ nastínila Markéta Hlavicová, co zítra mohou posluchači očekávat.


Na posledním koncertě festivalu v sobotu 6. září v Ruprechticích si budou diváci moci vychutnat klasická díla v jazzovém podání. „V premiéře zde zazní jazzově pojatá ,Variace na téma Johanna Sebastiana Bacha’, kterou pro festival složil hudební skladatel a jazzový klavírista Milan Svoboda,“ prozradila zajímavost, na níž se mohou posluchači těšit na samotný závěr desetidílného festivalu.


Partnerem organizátora předešlých dvou ročníků festivalu, Dobrovolného svazu obcí Broumovsko, se od letošního roku stala Agentura pro rozvoj Broumovska. „Dlouhodobá spolupráce obou organizací umožní další rozvoj festivalu, který dává prostor mladým a úspěšným interpretům a popularizuje klasickou hudbu ve všech jejích podobách,“ vysvětluje Markéta Hlavicová význam festivalu, který má ambici stát se během několika let akcí evropského významu.