„Stavba byla právě v září 1907 dokončena a škola byla tehdy slavnostně vysvěcena,“ vrátil se na začátek minulého století nynější ředitel ZŠ Radim Války, a doplnil, že původně německá škola pro děti většinových obyvatel Teplicka s jedinou českou třídou přešla po roce 1945 pod správu československých státních orgánů.


V současné době je škola ekonomicky využita také tím, že do přízemí přesídlily tři třídy bývalé zvláštní školy v Lachově.


Bývalí žáci i pracovníci školy se setkávali i s nynějšími zaměstnanci tohoto vzdělávacího ústavu, prohlíželi si budovu školy zvenší i zevnitř a posuzovali, jak se změnila. Ve škole probíhala výstava historických dokumentů z náchodského archivu, bylo možné zhlédnout stálou výstavku historie školy s fotografiemi a seznamy tříd, minulé i současné kroniky školy, dále výstavu výtvarných prací bývalých žáků, galerii výtvarných prací nynějších dětí, promítání historických fotografií ze života školy a města apod. „Návštěvníci si mohli koupit CD s historickými fotografiemi, výroční školní časopis Zvoní a upomínkové pohlednice, které vznikly podle žákovských výtvarných prací zaměřených k výročí,“ vyjmenoval ředitel Radim Války.


Po celé škole, kterou současní učitelé a ostatní zaměstnanci pečlivě připravili na její slavný den, byl zajištěny stánky s občerstvením, o které se vzorně starali žáci z vyšších ročníků. Na návštěvníky se připravila i mateřská škola a školní jídelna.


Budova ZŠ byla otevřena od 10 do 15 hodin a tuto výjimečnou příležitost využila řada lidí k náhodnému i organizovanému setkání s bývalými spolužáky i učiteli. „Některé „třídy“ odešly po prohlídce školy na tzv. srazy do místní restaurace a vzpomínaly na školní léta do pozdních nočních hodin,“ uzavřel ohlédnutí za oslavou stoleté školy její ředitel.