Ve druhém patře se střídají převážně výstavy umělců z širšího regionu. Výstavní plán je vždy postaven tak, aby byly zastoupeny co nejrozličnější výtavné techniky a pojetí a v posledních letech se stalo také zvykem představit každoročně jednoho hosta (zatím to byly vždy výtvarnice) z německého partnerského města Hildenu.

Posledním vystavujícím v letošním roce je Jaroslav Doležal. Výstava jeho vyřezávaných plastik a loutek nese název „Ohlédnutí“ a je malou rekapitulací jeho dosavadní tvorby.

Jaroslav Doležal žije v Hradci Králové a v Záměli u Vamberka, dvacet pět let pracoval jako technolog loutek v hradeckém DRAKu a dnes je externím pedagogem na katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Na výstavě je zastoupena jak jeho tvorba pro divadlo, tak tvorba volná, která – řečeno slovy Jiřího Šindlera v katalogu k výstavě –, „…si dělá tak trochu z diváka blázny, ale přijmeme-li jeho vyzvání, čeká nás osvěžující koupel výtvarných metafor. Okouzlují a zároveň nastavují své křivé zrcadlo. Tím vším nás Jaroslav Doležal může upoutat, pobavit nebo zarazit, avšak v každém případě zjistíme, že ponořit se do jeho světa nebyla marná cesta…“. Výstava potrvá do 31. prosince 2010.

V příštím roce představíme několik velice zajímavých osobností. Začínáme výstavou počítačové grafiky Josefa Théra z Nového Města nad Metují. Ve spolupráci s o. p. s. Poznání připravíme výstavu fotografií významného etnografa, filmaře, fotografa, hudebníka, jednoho ze zakladatelů Akademie múzických umění, Karla Plicky, který působil v Novém Městě nad Metují v mládí jako učitel a založil zdejší pěvecký sbor Kácov. Na zápůjčce fotografií jsme domluveni se Slovenským národním muzeem. Choceňský malíř Václav Macháň bude slavit v příštím roce devadesáté narozeniny, což je pro nás příležitostí k představení jeho současné i starší tvorby. Jelikož je příští rok i pro galerii rokem jubilejním, rozhodli jsme se v září uspořádat ve všech prostorách společnou výstavu výtvarníků z Novoměstska.

Opravdovým „bonbónkem“ bude zejména výstava novoměstského rodáka Antonína Kybala. Tohoto věhlasného textilního výtvarníka, proslulého především jako tvůrce gobelínů, jednoho z mála českých tvůrců, vstoupivších také do povědomí zahraničních znalců, uvedeme u příležitosti dvou jubileí, v příštím roce uplyne 110 let od jeho narození a 40 roků od úmrtí. (Petr Suchánek)