Aby seniorům přiblížil někoho jim známějšího, pohovořil i o působení spisovatele Aloise Jiráska na Broumovsku.. Zajímavou a poučnou besedu obohatili i senioři několika dotazy, což ukázalo, že téma je pro ně zajímavé a dokáže jim přinést řadu nových informací o historickém dění ve zdejším regionu.
(Jiří Mach)