Užovka obojková žije zvláště hojně při jezerech, rybních, malých tůních obrostlých rákosem, v bažinatých oblastech a často obývá i suché pískovny a lomy. Užovka obojková je aktivní ve dne, kdy loví vodní skokany, rosničky, ropuchy, čolky, kapry a karasy. Užovka obojková je vejcorodá. Malí i velcí hadi bývají kořistí ježků, kun, volavek, potáplic, čápů, káňat, luňáků a havranů. Na Jaroměřsku byla užovka obojková pozorována v Černožicích, České Skalici, Českém Meziříčí, Dubenci, Ferdinandově, Chvalkovicích, Jaroměři, Josefově, Kocbeřích, Kohoutově, Krábčicích, Kuksu, Hustířanech, Ratibořicích, Velichovkách a Vyhnálově. Ohrožení pro užovky obojkové představuje úbytek stanovišť, potravy a vhodných míst ke kladení vajec. Užovky obojkové patří mezi chráněné živočichy.

(Petr Zmítko)