Dne 14. prosince se na mnoha místech republiky, sešli lidé dobré vůle, aby si v 18,00 hodin společným hlasem zazpívali naše známé koledy. Také na návsi v Rožmitále, u domku Věrky Štěpánové, se v hojném počtu sešly naše dvě organizace. Pod záštitou regionálního deníku jsme se zúčastnili a připojili již k šestému ročníku oslav tohoto setkání.

Toto amatérské zpívání, které jsme uskutečnili letos již podruhé, se oproti loňskému roku nádherně vydařilo. Úderem 18 hodiny všech 21 účastníků, pod taktovkou Dušana Gajdoše, začalo zpívat naše známé vánoční koledy. První byla Nesem vám noviny, následovaly Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a nakonec známá píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Kdo tyto koledy neznal z hlavy, tak je četl z poskytnutých novin Náchodského deníku, kterému touto cestou děkujeme. Po ukončení zpěvu koled následovalo malé občerstvení všech účastníků, kterým se toto společné zpívání moc líbilo a všichni se těší opět na to příští. Všem moc děkujeme za účast a přejeme příjemné prožití svátků vánočních.     Za MSČČK Rožmitál Dušan Gajdoš a ČSBS Broumov Milan Andres

V Nahořanech se zpívalo za doprovodu kytar a basy

Nahořany – K celorepublikové akci Česko zpívá koledy jsme se ve středu 14. prosince připojili také v Nahořanech.
Žáci základní školy zahráli v kostelíku od 17 hodin svým rodičům a nahořanské veřejnosti „Vánoční pohádku," Potom s vánočními spirituály vystoupil pěvecký spolek „Pěnice ze České Skalice."

V 18 hodin jsme dětem rozdali hudební nástroje a za doprovodu kytar a basy jsme všichni zazpívali vánoční koledy dle zpěvníku z Deníku. Akce se zúčastnilo asi sto lidí.
Magda Michalová, ředitelka ZŠ a MŠ Nahořany