Odborná komise by z doručených návrhů měla již v příštím týdnu zvolit ten vítězný, jehož autor obdrží vstupenky na dvě vybraná divadelní nebo filmová představení pro dvě osoby v Kolárově divadle.


„Návrhů se sešlo okolo 60. Byla jsem mile překvapená, protože se do tvoření zapojila, jak veřejnost, tak členové Senior klubu Ostaš, dále obyvatelé domu s pečovatelskou službou i dvě třídy základní školy,“ sdělila starostska města Ida Seidlmanová. Dodala, že až bude logo zvoleno, ráda by požádala žáky místní ZUŠ, aby ho převedli do digitální podoby.