Předchozí
1 z 5
Další

Pavlína Švandová, muzejní knihovník a historik

Po studiu na náchodském gymnáziu pokračovala v dalším vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně, kde absolvovala obory český jazyk a historie. Už během studia se začala hlouběji zajímat o osudy příslušníka paradesantu Silver A Jiřího Potůčka. Jeho osud se proto stal také námětem její diplomové práce, kterou nakonec vydala knižně.

Pavlína Švandová je muzejní pracovnice a historička. Jejími zálibami je kromě cestování také tvoření z korálků. Aktivně se podílí na mnoha akcích v Náchodě a Červeném Kostelci.

Kniha vzbudila neobyčejný ohlas mezi odbornou i laickou veřejností a byla poměrně brzy beznadějně vyprodána. Dodnes je tato její práce považována za základní pilíř k poznání tragických událostí, k nimž došlo na Bohdašíně a Končinách u Červeného Kostelce v roce 1942.

Pavlína Švandová je muzejní pracovnice a historička. Jejími zálibami je kromě cestování také tvoření z korálků. Aktivně se podílí na mnoha akcích v Náchodě a Červeném Kostelci.

Od roku 2003 pracuje v náchodském muzeu, kde se stala nepostradatelnou posilou. Díky řadě knihovnických kurzů a seminářů získala velkou odbornost v knihovnictví, a tak dnes pečuje o muzejní knihovnu čítající na patnáct tisíc evidenčních jednotek. Zároveň se s plným nasazením věnuje pořádání sbírek (zejména archivního charakteru) a jazykovým korekturám.

Pavlína Švandová je muzejní pracovnice a historička. Jejími zálibami je kromě cestování také tvoření z korálků. Aktivně se podílí na mnoha akcích v Náchodě a Červeném Kostelci.

Velmi významně se též podílela na tvorbě několika velkých výstav, z nichž je třeba vyzdvihnout zejména její samostatné autorské výstavní projekty - výstavu věnovanou postavení Bible v dějinách knižní kultury, k níž pod hlavičkou náchodského muzea vydala i stejnojmennou publikaci, a výstavu uspořádanou u příležitosti výročí třiceti let od sametové revoluce, věnovanou Občanskému fóru a událostem let 1989-90 v Náchodě a jeho okolí. Díky tomu, že na Červenokostelecu vyrostla a pracuje v muzeu již 16 let, má velmi dobré znalosti o historii, což oceňují především badatelé z celé republiky.

Pavlína Švandová je muzejní pracovnice a historička. Jejími zálibami je kromě cestování také tvoření z korálků. Aktivně se podílí na mnoha akcích v Náchodě a Červeném Kostelci.

Její velkou zálibou je cestování - zejména poznávání památek a přírodních krás vlastí českých - a tvorba šperků či ozdob z korálků. Výtvory, které pod jejíma rukama vznikají, jsou skutečnými skvosty. Pavlína předvedla svoji zručnost na mnoha veřejných akcích, naposledy na kreativní dílničce v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci, kde návštěvníkům pomáhala s tvorbou repliky náušnic, jež nosila naše slavná spisovatelka.

Pavlína Švandová je muzejní pracovnice a historička. Jejími zálibami je kromě cestování také tvoření z korálků. Aktivně se podílí na mnoha akcích v Náchodě a Červeném Kostelci.