Této slavnostní chvíle se zúčastnilo devět nově narozených capartů se svými rodiči, z čehož převahu měly dívky, kterých bylo šest. Chlapci byli pouze tři – zato ale budou mít v budoucnu z čeho vybírat. Přítomné rodiče s jejich dětmi a všechny příbuzné přivítala místostarostka Velkého Poříčí Nataša Šancová a malé caparty přijala za nové občany městyse. Všem popřála šťastný a spokojený život a aby si svou obec zamilovali a zůstali ji věrni po celý život.

Slavnostní atmosféru zpříjemnily zpěvem děti z mateřské školy ve Velkém Poříčí a při podpisu rodičů do pamětní knihy pohoupali jejich ratolesti v kolébce. Na závěr všem rodičům místostarostka poblahopřála k radostné události – narození dítěte a všem maminkám předala květiny a drobné dárky, jako upomínku na tuto slavnostní chvíli. (Jiří Mach)