Připravil ji Aleš Fetters, dnes již bývalý kronikář a občané ji mohou najít v digitální podobě na webových stránkách města. Kronikářskou štafetu po něm letos převzala letos Lýdia Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě.

„Sedm let jsem se snažil zaznamenávat události ve všech oblastech života tak, aby i po letech případný zájemce viděl, jak a čím se v Náchodě žilo. Snažil jsem se o maximální objektivitu záznamů, i když v některých případech jsem svůj pohled na dění dal najevo, protože i to může mít pro budoucí badatele a čtenáře kroniky význam,“ uvedl pro náš deník Aleš Fetters.