Britské královně Alžbětě byl dán dlouhý a pozoruhodný život. Během něho se stala symbolem toho nejlepšího, co může monarchie a monarcha přinést svému lidu a své zemi. 

V době, kdy vyrůstala, vládla Velká Británie ještě velké části planety, včetně Indie, nebo půlky Afriky. Na konci života Alžběty II. se tato říše, přetvořená v Britské společenství národů, výrazně zmenšila. Přesto ale Alžběta II. zůstala panovnicí nejen ve Spojeném království, ale také v Kanadě, Austrálii, a ještě více než desítce dalších států. A i v zemích, kde už nebyla panovnicí, si udržela jak ona, tak Británie většinou velký a dobrý vliv.

Královna Alžběta II.
Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí panovnici bylo 96 let

Alžběta II. byla ale i celosvětovým symbolem panovnice, královny. A to pro stovky milionů, miliardy lidí po celé planetě, kteří nikdy nebyli jejími poddanými. Přesto k ní ale vzhlíželi jako k příkladu toho, co může monarchie přinést moderní době a čím může být společnosti prospěšná, pokud je královnou někdo takový jako Alžběta II. Panovnice, která měla vždy na prvním místě svůj úřad a svoji misi.

Velkou oporou jí v tom byl i princ Philip, stejně příkladný partner Alžběty II., jako ona byla příkladnou královnou.

S Alžbětou II., nejdéle vládnoucí panovnicí na britském trůně, odchází dlouhé britské dvacáté století. Století, během něhož přestala být Británie koloniální velmocí a stala se součástí Evropské unie. Aby po půlstoletí z Evropské unie poněkud nešťastně zase odešla, také kvůli nostalgii po své velké imperiální minulosti.

Britský král Charles III. (Karel III.) s manželkou Camillou.
Británie má nového krále, Charlese III. Jaké změny čekají zemi po smrti Alžběty

Alžbětini následníci na trůně to nebudou mít lehké, protože královna nasadila velmi vysokou laťku. Ale mohou se pokusit o něco podobného, co se podařilo Alžbětě II., která úspěšně přetvořila vztah k bývalým koloniím ve funkční společenství národů.

Podobně se může nový britský panovník pokusit pomoci najít nové dobré partnerství mezi svým královstvím a Evropskou unií. Jak Velká Británie, tak Unie by to v době, kterou žijeme, velice potřebovaly.