„Kolegium bude organizovat kulturní akce, mezinárodní projekty a výměnné pobyty mládeže. Budeme se snažit získat granty a finanční prostředky, o které základní umělecká škola nemůže žádat,“ říká Pavel Linha, ředitel Základní umělecké školy F. A. Šporka.

Kolegium už vypracovalo projekt, který je nyní zařazen do výběrového řízení, které proběhne v polovině prosince. Projekt s názvem „Brundibár – neobyčejný příběh“ spočívá v tom, že 48 mladých lidí z Litvy, Německa, Slovinska a České republiky budou společně připravovat provedení dětské opery Brundibár Hanse Krásy, která byla za 2. světové války hrána v koncentračním táboře Terezín. „Záměrně jsme hledali téma, které by mohlo oslovit mladé lidi z různých států Evropy. Téma, které nabízí širokou paletu aktivit pro účastníky projektu. Nedílnou součástí bude i návštěva koncentračního tábora v Terezíně a tvůrčí dílna přímo v areálu.

Tato opera byla za války hrána i během inspekční cesty pracovníků Červeného kříže. Ti pak následně odjížděli z Terezína s pocitem, jak dobře se tam lidem žije.

Během 10 dnů budeme pracovat s tématy rasismus, xenofobie a Židovská kultura. Některé činnosti budou realizovány ve spolupráci s Židovským muzeem a Židovskou obcí v Praze,“ upřesňuje Pavel Linha. (Markéta Volfová)