Věříte, že podobná čísla vůbec lze smysluplně dát dohromady? Nepochybně? Proti tomu je přece snadné věřit, že ty moje peníze jsou v bezpečí v bance, která se nepoloží.


Peníze jako dluh


Jak je krásně vysvětleno již kultovním animovaným filmem Paula Grignona „Money as Debt“, peníze už dávno ne〜jsou poukázkou nebo stvrzenkou za nějaké hodnoty, nýbrž směnitelnou poukázkou na dob〜rovolné nevolnictví druhých. Peníze vznikají tím, že vznikají závazky předmětné peníze splácet, a to ještě s úrokem.


Žijeme na dluh


Žijeme-li na dluh, a to žijeme, půjčujeme si do současnosti peníze z vlastní budoucnosti respektive budoucnosti druhých, jako bychom tahali tu gumovou budoucnost k sobě, až do té přítomnosti, víc a víc, celou. Máme de facto i ty peníze samé na splátky.

CO SI TÉTO ANALÝZE A PENĚZÍCH VŮBEC MYSLÍTE VY? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM

Jenže ona ta budoucnost musí zůstat právě v budoucnosti, jinak tam už po ní nezbude ani vidu ani slechu a žádná budoucnost nám nezbude, pokud ona bližší budoucnost nebude žít na úkor té ještě vzdálenější budoucnosti.

Bude-li nezajištěná budoucnost, pak bude závislá na vzdálenější budoucnosti, ve stále větších segmentech nastavovaného času. Pokud na závazky současnosti stačí výdělečná činnost dalších dvanácti let, pak na závazky příštích let už dvanáctinásobek času půjčený z budoucna stačit nebude. Kvůli úrokům, maržím, růstu.


Čím více dluhů, tím více peněz


Paradoxně čím více důvěry, tím více peněz. Čím více dluhů, tím více peněz. Žádné dluhy, žádné peníze.

Ale jakmile přestaneme věřit, že budoucnost skutečně bude, nastane finanční kolaps, protože to celé stojí a padá na důvěře, že na zítřek je prostě spolehnutí.

Peníze jsou k životu nutné, něco jako voda v oběhu. Ne náhodou se tomu mít peníze po ruce říká likvidita, tj. zavlaženost, tekutost.
Finanční obchodníci s deštěm nám nabízejí vodu ze svých nádrží teď, a počítají s tím, že až naprší, dostanou víc, než vydali.

Nádrže si naplňují z jiných nádrží, půjčují si navzájem. Ta voda co jim vyteče ven s někde vypaří, srazí, naprší zpět. Ale nebude jí víc než předtím, celkem vzato.

Voda se však nedá ředit ani nastavovat, a když jí někde přibylo, někde jí taky ubylo. Třeba v té dohledné budoucnosti. Pokud se zjistí, že už jsme roztavili všechny ledové rezervy a daly se nám do pohybu všechny finanční toky a přesto je vody málo, bude účetně založeno na období sucha. Malheuresement, bohužel. Malér.


Pozor, aby voda nezmrzla


Když objem půjčených a garantovaných, naslibovaných pe〜něz není úměrný přísunu peněz, pak všichni logicky mys〜lící zapochybují o své budoucnosti.
Problém se objeví, až když zapochybujeme všichni. Jak〜mi〜le už není ta jistota, není důvěra, začne to váznout. Nedám, nepůjčím, nechám si.
Ale pokud budeme všichni šetřit s vodu tak, že si ji veškerou necháme zmrazit a zakopat, pršet nebude z čeho.

Potřebujeme důvěru, navzájem.

Jako v těch kreslených filmech kde postavička přeběhne přes útes a vesele běží, pokud se nepodívá dolů pod vlast〜ní nohy.
Maximální blazeovanost a klid – to je ta maximální jistota. Nedívat se pod nohy, a běžet dál. Nemyslet.


Mimozemšťané nám půjčí


Dalo by se říci, že důvěru potřebujeme jako sůl. Jenže ono je to právě naopak. Důvěra není jako sůl. Když se moře vypaří, sůl zůstává. Na rozdíl od důvěry. Když začnou vysychat peníze, důvěra je fuč jako první.

Ne nadarmo tedy říkáme penězům prachy. Prachy jsou a v prachy se obrátí. Prachmizerný to vtip. Ale buďte v klidu. Nic netrvá věčně. Ani nedůvěra.
Mimozemšťané nám půjčí.

Jan Cafourek