Tato trasa má však dvě riziková místa. Jedno je na samém konci budovy Okresního ředitelství policie v Náchodě, kde je v jednosměrné vozovce povolen dodatkovou tabulí provoz cyklistů v obou směrech. Je to velice nebezpečné, neboť komunikace byla poslední stavební úpravou zúžena natolik, že větší automobil jedoucí z mostu do jednosměrné ulice vpravo může protijedoucího cyklistu srazit, protože nemá místo kam se vyhnul. Na tento problém jsme již několikrát upozorňovali, ale asi se čeká až se stane vážný úraz po případě úmrtí, které zde již v tomto místě jedno bylo. Podle vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České republiky je toto značení proti předpisu, ale v tomto případě rozhoduje městský úřad, neboť jde o místní komunikaci.


Další velmi rizikovým místem se stává přejezd mezinárodní silnice u celnice v Bělovsi. Pokud nebyl otevřen Schengenský prostor, všechna auta zde musela zastavit, případně zde stála frontu před hranicí. Cyklisté ani ostatní uživatelé cyklostezky nebyli ohroženi rychle jedoucími auty. Nyní se dopravní situace změnila. Auta projíždějí bez omezení v jednom jízdním pruhu v každém směru. Ostatní jsou uzavřeny. Rychle projíždějící osobní auta či kamióny ohrožují cyklisty, matky s dětskými kočárky, které zde přecházejí vozovku, a mládež na kolečkových bruslích.

Tudy vede cyklostezka. Pro vyhnutí s autem nemá cyklista místo.


Město by mělo reagovat na nově vzniklou dopravní situaci a zřídit zde přechod pro chodce, nebo zařídit, aby se dopravní trasy nekřížily či vybudovat cyklostezku po zpevněné náplavce pod mostem. O tomto řešení se již jedenkrát uvažovalo, bohužel není známo, proč se od něj upustilo. Po většinu roku, kdy není zvýšená hladina řeky, by bylo možné tuto cestu používat. Mimo jiné jsou zde položené široké panely kolem zdi a jsou dosti vysoko nad úrovní řeky. I výška mezi panely a stropem mostu je dostatečná. Celou situaci jsme si ověřili na místě a zjistili jsme, že výška mezi panely stropem mostu je tři metry a šíře panelu, po kterých by bylo možno jezdi,t je rovněž tři metry. Hladina řeky je metr dvacet pod úrovni panelů. Není tedy žádný pádný důvod, proč by se tento projekt nemohl realizovat. Doufejme že naši radní toto řešení, bezpečné pro veřejnost, zrealizují, což je velice snadné a finančně nenáročné. Pan místostarosta Rohulán, jako velký propagátor cyklistiky, by si měl vzít toto za své. Vždyť jde o zdraví dětí a občanů.

(Miro Rousek)