V sousedním Německu a Rakousku, o Itálii nemluvě, každičký trochu významnější kámen či skálu opatří cedulí, poblíž postaví vyhlídkovou restauraci a už jen čekají na dychtivé zájemce. Jak řekl můj kolega, německý sedlák zapíchne do země vidle a druhý den tam vznikne muzeum zemědělské techniky. Praha úpí pod náporem turistů a jejich pokles by jí na atraktivitě nijak neubral. Kdyby se přesunuli do jiných regionů, vydělala by celá země.

Ministr kultury by například mohl usilovat o to, aby národní kulturní památka – Proboštův betlém v Třebechovicích – byla zapsána do seznamu UNESCO. Davy cizinců, kteří objíždějí svět právě na jeho základě, by se jen hrnuly. Při té příležitosti by se zahraniční hosté mohli zastavit v půvabném Novém Městě nad Metují se Zoubkovou sochou na skále a v Adršpašských skalách, jež by pro mnohé z nich byly osmým divem světa.

Vládní národní investiční plán by na to měl pamatovat. Na základě premiérovy výzvy, aby se lidé ozvali se svými náměty na mail národnikonzultace@vlada.cz, se hlásím do celonárodní diskuse s návrhem, aby každičké pozoruhodné místo v ČR bylo náležitě nabídnuto světu. Není pochyb o tom, že takový vklad se mnohonásobně vrátí.