Michal Nývlt (36 let, občan města): „Jednoznačně největší průšvih je hlavní příjezdová komunikace do Broumova. Její stav je dlouhodobě žalostný a město by se mělo zasadit o to, aby už konečně došlo k zásadní opravě a ne aby se jen látaly díry.“
Souhlasím, nicméně s opravou stávající komunikace na trase křižovatka Jetřichov - Hony ve větším rozsahu se nedá počítat z důvodu záměru majitele. Královehradecký kraj, jako majitel komunikace, zpracovává projekt rekonstrukce vozovky v rozsahu tří pruhů (v každém směru stoupací pruh). Optimistický předpoklad začátku výstavby je rok 2012. Vzhledem ke komplikacím muselo Město Broumov vstoupit do jednání ve prospěch rekonstrukce komunikace a bylo potěšující, že při schvalování intervence města do jednání, byla podpora napříč politickým spektrem zastupitelů. Věřím, že projekt bude dotažen do konce.


Miloš Hromádka (47 let, knihovník): „Dlouhodobým problémem Broumova je vysoká nezaměstnanost.A také bezpečnost zejména v pozdních hodinách.“
Broumov se dlouhodobě drží na nelichotivém předním místě v míře nezaměstnanosti v kraji. Procento je do jisté míry zapříčiněno i nízkým vzděláním části občanů. Úspěšné firmy a podnikatelé museli v zájmu konkurenceschopnosti investovat do výrobních zařízení, kde zpravidla odpadá jednoduchá manuální práce a je vyžadován odborník, který má znalosti a na nových strojích i větší produktivitu. Soustavné vzdělávání, rekvalifikace, flexibilita a odpovědnost za předcházení možných problémů je jediným možným řešením. Doba jde tak rychle, že se nedá předpokládat, že s tím, co jsem se naučil ve škole, vydržím do důchodu…

Bezpečnost ve městě je jedním z témat dalšího vývoje v Broumově. Nebude to levné řešení, ale určitě prioritní k občanům. Nechceme nechávat prostor pro omezování řádných občanů na úkor těch nepřizpůsobivých. Při rekonstrukci budovy Policie mne napadla myšlenka, zda v rekonstruované budově bude snaha ministerstva mít i dostatečný počet policistů.


Jiří Simonides (68 let, v důchodu): „Uvítal bych, kdyby se třeba nezaměstnaní, kterých je v Broumově více než dost, mohli podílet třeba na úklidu města. Jsou místa, kde je hroznej čurbes, kterej by měl zmizet. Nelíbí se mi ani neustálé ježdění autobusů s turisty na náměstí – autobusy pak stojí před hotelem, čudí lidem do oken a zrovna nyní se propadl výjezd z náměstí, což může být důsledek velkého zatížen této cesty.“
Město v rámci Technických služeb organizuje zaměstnávání nezaměstnaných nebo sociálně vyloučených formou „veřejně prospěšné práce“ a „veřejné služby“. Uhlídat a motivovat tuto skupinu není jednoduché. Nezastírám, že v některých okamžicích je pojem pracovní morálka dosti nadsazený, ale důležitý je i tlak na pracovní režim a návyk na práci. Co se týče nepořádku, tak v jeho produkci jsou někteří spoluobčané přeborníci a bohužel i v lokalitách, kde to překvapí… Ale vnímání, že za dveřmi či brankou končí můj svět je bohužel na takové úrovni, na jaké je pořádek ve městě. Na zvážení je větší represe pohazovačů odpadků a bordelářů.

Autobusy na náměstí. Každý rok si žádá majitel hotelu o vjezd na náměstí a je mu vyhověno. V roce 2011 si nedovedu představit zahraničního turistu táhnoucí kufr z parkoviště pod školou, do hotelu na náměstí. Cestovní ruch nese výhody i nevýhody, za zvážení by tedy stálo vyhodnotit zásobování a vjezd ostatních vozidel. To si myslím není na pořadu dne.


Jiří Bartoš (41 let, jednatel OS Jdeme dál životem): „Chybí mi tu lepší možnost sportovního vyžití. Škoda, že nedopadl bazén v pivovaru a není tu koupaliště. I sportovní hala by se hodila a určitě by se využila. Vadí mi taky, že terénní pracovníci, kteří mají pomáhat sociálně slabším, jsou málo v terénu a sedě v kanceláři.“
Vzhledem k problematice vyřčeného názoru odpovím pouze krátce. Není to z neúcty k tazateli ani dotčených osob. Město disponuje každý rok s určitými prostředky a rozdělení bývá konsenzus mezi přáním a nutností řešit havarie, rizikové a nestandardní stavy. Pokud se přelévají prostředky z kolonky přání (priority, investice atd.) do krizových scénářů, nebudou prostředky na nadstandard.

Terénní pracovníci bývají zpravidla financováni z prostředků státu a ty jsou (měli by být) kontrolovány obdobně jako prostředky z EU. Je na zvážení státu a jeho zaměstnanců (terénních pracovníků) produktivita placené služby a udržitelnost financování. Broumov učinil v předminulém období kroky k začleňování a získal dotaci na tento projekt. Neznamená to ovšem, že to bude nekontrolovatelná záležitost, pravidla jsou daná a město nemá zájem zpochybnit své jméno v nedůslednosti dodržování pravidel čerpání dotací.


Renata Veselá (46 let, pedagog): „Ráda jezdím na kole, ale stav silnic mi velký požitek z cyklistiky nedopřeje. Určitě bych uvítala, kdyby na Broumovsku vznikla nějaká podobná cyklostezka jako je u Náchoda mezi Bražcem a Peklem.“
V současné době je téměř připravena projektová dokumentace na cyklostezky Olivětín – Broumov – Otovice a dopracovává se projekt cyklostezky přes Pasa. V přípravě je i část cyklostezky Broumov – západ. Podle získaných informací jsou v tomto aktivní i ostatní obce Otovice (návaznost) a Meziměstí směrem na Polsko. Dotazu rozumím, také jsem utekl ze silnice na lesní a polní cesty i když důvod byl malinko jiný – klidná jízda.


Martin Chaloupka (32 let, obchodník): „Vadí mi současný stav Sokolovny. Myslím si, že by bylo nejvhodnější řešení ji zbourat a postavit novou. Broumov by si druhou sportovní halu zasloužil. Také mi vadí letitý problém a tím je stav autobusového nádraží a jeho okolí. A do třetice opuštěná pyramida, která při vjezdu do města nedělá Broumovu dobrou vizitku.“
O stavu Sokolovny vím z vlastních zkušeností, přes zimu si tam jdu rád zahrát fotbálek s přáteli. O stavu budovy jsme hovořili s vedením Slovanu. Předpokládám do budoucnosti oboustranně vstřícný vzájemný postoj k řešení vzájemných problémů. Autobusové nádraží je letitý, těžko uhlídatelný problém. Z kraje roku proběhlo jednání s majitelem autobusového nádraží a dohodl se postup úklidu, který není nejspíš optimální. Stejný problém nedopalků cigaret , PET lahví a jiného průběžně vytvářeného nepořádku je v úvoze ke Křinickému sídlišti a dalších tranzitních místech. Opuštěná „pyramida“ je soukromý majetek, který se k úlevě obyvatel Spořilova nepodařilo prodat obchodnímu řetězci.


Pavel Košňar (64 let, důchodce): „Osobně mě toho zase až tak moc netrápí. Vadí mi ale stav některých objektů v centru města, které dělají městu ostudu. Je to konkrétně rohový dům v Lipové ulici, dům na malém náměstí a reprezentativní není ani bývalý Městský hotel na Mírovém náměstí.“
Nemovitosti! Podobnou diskuzi jsme vedli několikrát na radě. Osobně zastávám názor – zamést si před svým prahem. Město samo nemá vše v úplném pořádku a předpokládám, že dojde k vzájemné dohodě a budou vyčleněny vyšší prostředky na údržbu majetku města, tedy i bytového fondu. Potom i tlak na soukromé majitele. Možné řešení jsou případné odprodeje majetku města. Já i někteří ostatní zastupitelé jsme neměli dobrý pocit z prodeje paneláku na Spořilově, vzhledem k jeho fyzickému stavu. Prodávat údržbou zanedbaný dům, byť za „výhodnou cenu“ je vzhledem k solventním a většinou bezproblémovým nájemníkům velmi zvláštní pocit a nutí to k zamyšlení, proč k tomu došlo.


Petr Kovář (51 let, osoba samostatně výdělečně činná): „V Broumově je hodně heren. Město by se mělo snažit jejich počet snížit a to pokud možno co nejvíce.“
S tímto názorem nemám problém. Dovedu si představit Broumov bez podnikání tohoto typu a už vůbec se mi nelíbí sociální skladba konzumentů této „zábavy“ a její dopady na finance, rodiny a osobní tragédie. Město nepronajímá loterijním společnostem žádnou nemovitost, může pouze vyhláškou vymezit prostor pro tyto činnosti. Herny na území města jsou vlastnictvím soukromých osob a podnikání v současné době lze omezovat pouze v rámci zákona - legislativa státu je v těchto případech taková jaká je. Je nutno říci, že příslušní zaměstnanci MěU dělají namátkové kontroly a obdobně se chovají i k neplatičům. Tento tým je na takové úrovni, že předává pracovní informace a postupy v této problematice jiným městům. Pracovní setkání a předávání zkušeností z Broumova proběhla v poslední době se zástupci měst Červený Kostelec, Hronov, Náchod a Nový Bydžov.