Čtvrtek 16. června


Ivana Martincová (33 let, na rodičovské dovolené): Nejvíc mě štve věčně ucpaná ulice Pražská. Mám dvě malé děti, a když se potřebujeme dostat na kroužek nebo k lékaři, jedeme dva kilometry někdy i víc než půl hodiny.
ADLOF: „V současné době intenzivně pokračují práce jak na přípravě obchvatu, tak na řešení dopravy v centru města, které bude možné realizovat v dohledné době - první dvě etapy ještě v letošním a příštím roce. V první fázi půjde o změnu směrů v některých ulicích v centru tak, aby se ulevilo provozu právě na ulici Pražské. V následujících týdnech budeme veřejnost s návrhem seznamovat.“

Veronika Brožová (35 let, fakturantka): Nelíbí se mi nezodpovědné chování některých pejskařů. Možná by neškodila občasná namátková kontrola, zda jsou vybaveni sáčkem na případné exkrementy. Nebo jakým způsobem je donutit si po svém psu uklidit?“
ADLOF: „Podle nové vyhlášky, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 6. června 2011, budou všichni majitelé psů povinni označit psy známkami a městská policie bude dodržování důsledně kontrolovat. Otázkou, jak donutit majitele psů po svých miláčcích uklízet, se zabýváme nepřetržitě a je to opravdu tvrdý oříšek.“

Martin Žďárský (35 let, projektant): Náchodské náměstí je jedno velké parkoviště, to se mi opravdu nelíbí. Jako rodičovi mi v centru chybí nějaké hřišťátko pro děti, naopak heren plných automatů pro „gemblery“ je tu víc než je dost.
ADLOF: „Při řešení dopravy v centru města dojde i na parkování na Masarykově náměstí, které nechceme zcela zrušit, ale regulovat zcela určitě… Dětská hřiště se postupně snažíme budovat v celém městě i příměstských částech a k regulaci heren se brzy znovu vrátíme, jejich počet se nelíbí ani nám…“


Čtvrtek 23. června


Markéta Klemmová (28 let, fyzioterapeutka): Hlavně se mi nelíbí, v jakém stavu jsou lázně Běloves a jejich okolí. Měla by to být chlouba města stejně jako u sousedů v nedalekém polském městečku Kudowa Zdroj.
ADLOF: „Věříme, že se brzy podaří zahájit jejich revitalizaci a podnikáme k tomu řadu kroků a jednání. První vlaštovkou je obnova prameníku, který se opravuje a pro veřejnost bude otevřen 24. července.“

Petra Zapletalová (32 let, na rodičovské dovolené): Chybí mi ve městě nějaká možnost zdravého stravování – třeba restaurace se zdravou výživou nebo salátový bar. Také bych uvítala klidovou zónu v centru – na odpočinek a zábavu pro děti.
ADLOF: „Pokud jde o nabídku stravování, je to otázka spíše pro soukromý sektor - podnikatele, kteří uvedené služby ve městě nabízejí. Klidových zón v centru města pravda není příliš, přesto je k dispozici Karlovo náměstí nebo znovuobnovený „parčík“ za budovou nové základní umělecké školy.

Jana Vojtěchová (50 let, úřednice): Měla by se rozšířit a upravit parkovací místa Pod Montací – na sídlišti Běloveská – podél řeky. Také by neškodilo větší pokrytí některých částí města kamerovým systémem.
ADLOF: „Nad parkováním v této lokalitě se společně s odborníky zamyslíme na jednání ať už dopravního týmu nebo dopravní komise, co se týká kamerového systému, je to finančně náročné a s ohledem na nedostatek finančních prostředků v současné době bohužel není jednoduché rozšířit.“

Šárka Herzigová (44 let, úřednice): Trápí mě, v jakém stavu je polorozbořená budova Tepny. Prostor je volně přístupný, hrozí nebezpečí úrazu a v okolí je neustále nepořádek – třeba střepy na chodníku.
ADLOF: „Starosta Jan Birke se v tomto týdnu sejde se zástupcem majitele a investora objektu bývalého areálu Tepna a.s. a bude ho žádat o jasné stanovisko k dalšímu postupu rekonstrukce celého areálu a bude chtít znát termíny, kdy by k tomu mělo dojít. Budova není v majetku města, přesto město současná situace a stav objektu v centru města neuspokojuje, v rámci jednání uděláme maximum pro urychlení realizace smysluplného investorského záměru.“