Božena Škopová (70), důchodce: „Nelíbí se mi neustálý, každodenní nepořádek - rozbité láhve, spousta nedopalků a plastových lahví před Jiráskovým divadlem a v parku, kde se scházejí mladiství a ti co jim přizpůsobení se slušnému chování většiny společnosti nic neříká. Řešením by bylo zvýšit dohled a to i ve večerních hodinách, zejména Městské policie, nad těmito inkriminovanými místy a hříšníky nekompromisně trestat.“

Karel Šimek, pedagog: „Co mě trápí – asi nejvíce velmi znatelně opadající cestovní ruch ve městě. K tomu co může město nabídnout turistům z historie nejsou již poskytovány další pro ně atraktivní služby. Parkoviště ve městě je neustále plné a zřetelná navigace na odstavná parkoviště nikde není. Parkování autobusů je ve městě nemožné a projíždějící cykloturisty neláká nic k zastavení a k posezení, ti maximálně zastaví u divadla a u zvonice, které si vyfotí a pokračují dále, jelikož na náměstí chybí zahradní restaurace, kde by se každý rád osvěžil – do patra v pizzerii nepůjdou a cizí o zahrádce u Radnice nevědí a z trasy cyklistů není vidět. Špatná je i informovanost o místních památkách a službách – jeden ukazatel ve městě nestačí a Informační středisko v rohu náměstí je nedostatečně označeno. Řešením by byla větší propagace a značení a k tomu adekvátní služby, aby se ti, co město navštívili rádi vraceli a nebo doporučili známým.“

Tomáš Faber (60), účetní:
„Z mého pohledu invalidy mě trápí například parkovací stání pro invalidy před lékárnou naproti spořitelně. Stání je ohraničeno vysokým obrubníkem což znemožňuje zaparkování a výjezd s automobilem tak, aby to neodnesl alespoň poškrábaný disk auta. To netrápí jen mě, ale i ostatní invalidy s kterými jsem o tom hovořil. Na tento problém jsem upozorňoval již při stavbě parkoviště, ale bylo mě odpovězeno, že je vše podle norem a nic se s tím nedá dělat a tak radši jezdím jinam. Vyřešit by se to dalo celkem jednoduše a to s odstraněním ostré hrany z obrubníků a vytvořit šikmý nájezd na parkoviště. (jim)