Mgr. Lydia Baštecká (63 let), Náchod, ředitelka okresního archivu
„Pro tento způsob volby není u nás dostatečně vyspělé společenské ani politické prostředí. Republika je příliš mladá, vždyť jí není ještě ani 100 let, a z toho polovinu času nesměli občané svobodně volit. A ve zbývajícím čase se to ještě nenaučili. Když už si horko těžko zvolíme členy parlamentu, doufejme, že budou natolik zodpovědní, že vyberou do funkce hlavy státu toho nejvhodnějšího.“

Karel Franze (44 let), Broumov, vedoucí Muzea Broumovska
„Od toho si v parlamentním systému volíme a platíme své delegáty, aby za nás s pomocí množství rovněž námi placených odborníků a úředníků kvalifikovaně rozhodli o složitých věcech. Pravda, volba prezidenta žádné zvláštní kvalifikované znalosti nevyžaduje. Ale pokud máme pocit, že jsme si vybrali politiky neschopné důstojně zvolit důstojnou hlavu státu, pak kde bereme jistotu, že svedeme lépe vybrat právě prezidenta, jednoho z dalších politiků. Pokud bychom byli v prezidentském, respektive na komunální úrovni v šerifském systému, zněla by má odpověď pochopitelně jinak.

PhDr. Jiří UHLÍŘ (74 let), Jaroměř, spisovatel
„Pro volbu prezidenta ČR bych ponechal volbu parlamentem. Jsem stoupencem parlamentní demokracie, která se osvědčila už od doby první republiky. Myslím si, že přímá volba by se v našich poměrech neosvědčila a stála by zbytečně mnoho peněz. Podobně smýšlím i o volbě hejtmanů, primátorů a starostů. Vyhovuje mi současný stav volby. A kromě toho by v přímé volbě nemusel být také zvolen ten „můj” prezident. A navíc – lidi u nás stejně k volbám skoro nechodí, tak proč ty změny?“

P. Marian Lewicki (54 let),
Police nad Metují, kněz, administrátor farnosti
„Jsem příznivcem přímé volby hlavy státu. Demokracie je přímá nebo skrze naše poslance. Měli bychom mít více možností té přímé. Volím kandidáta, který je nejlepší z možných. Totéž si myslím o volbách hejtmanů a primátorů. Takovou možnost mají voliči v Polsku a to se osvědčilo, zvlašť při volbách primátorů a hejtmanů. U starostů bych zůstal při volbě zastupitelů.