Přestože se v tomto textu pan starosta obrací přímo na mě, neobtěžoval se mi text také poslat. Řekl bych, že pro celou kauzu i pro jednání pana starosty je to dosti příznačné.

Pan starosta napsal do textu mnoho slov, ale málo faktů a ještě méně pravdy. Protože ale vše důležité již bylo řečeno a napsáno a toto má být pouze reakce na rozeslaný text, budu již maximálně stručný.

Pan starosta uvádí tři podmínky, které podle něho nesplnil jen jeden z uchazečů a proto byla jeho nabídka z dalšího posuzování vyřazena. Podmínkou první mělo být to, že firma neuvedla výši vlastního jmění (správně má být vlastního kapitálu). V Podmínkách prodeje je městem na jednom místě vznesen požadavek na prokázání výše VLASTNÍHO kapitálu, na jiném místě je pak požadavek na prokázání výše ZÁKLADNÍHO kapitálu. Lze tedy dovodit, že měla být prokázána výše jak VLASTNÍHO, tak i ZÁKLADNÍHO kapitálu. Tuto podmínku nesplnil ani jeden z uchazečů. Jen pro úplnost lze dodat, že požadovaná minimální výše obou kapitálů byla 72 mil. Kč a společnost LIF, a.s. má základní kapitál pouze ve výši 20 mil. Kč.

Druhou podmínku, kterou vyřazený uchazeč nesplnil, mělo být neprokázání zajištění financování. Zde je nutno uvést, že město požadovalo „závazné prohlášení banky v případě úvěrování a nebo aktuální výpis s prokázáním blokace“. Tuto podmínku opět nesplnil ani jeden z uchazečů.

Třetí podmínku, kterou vyřazený uchazeč nesplnil, měly být nepřijatelné podmínky v návrhu kupní smlouvy na akcie. Zde však pan starosta pomíjí, že město mělo vše potřebné pro úpravu smlouvy ve svých rukou, neboť mělo právo smlouvu upravit (zatímco zájemce o koupi již nikoliv). Stačilo tedy nežádoucí části ze smlouvy prostě vyškrtnout, jiná upravit, a kýžená nejvyšší cena mohla být bez dalšího inkasována.

O tom, že ze strany vítězné společnosti nebyly splněny další zásadní podmínky, jako je podmínka záruky udržení značky náchodského piva alespoň po dobu 5 let a další, se již šířit nebudu. To jsem již ve svém minulém textu napsal, zatímco pan starosta o tom taktně (nebo takticky) mlčí.


V závěru mě pan starosta obviňuje z bezprecedentního lobingu pro firmu Holba. Možná by si měl více uvědomit, že jeho povinností je řádně spravovat majetek města Náchoda a vystříhat se podobných podivností, jako je předmětný prodej akcií náchodského pivovaru. Pokud jsem za něco loboval já, pak je to pouze průhledné jednání náchodských představitelů a co největší prospěch města Náchoda, ať již bude pivovar prodán komukoli. S jeho značkou je však Náchod spojen a její zachování leží každému Náchoďákovi na srdci.

Ve věci prodeje akcií je ale rozhodnuto, takže nezbývá, než konstatovat, že pan starosta si své malé máslo na hlavě ponese dál. Občané města Náchoda i další pak si pak jistě ponechají vlastní názor. Trpká příchuť celé kauzy pak bude mezi námi ještě dlouhou dobu.

(Petr Pakosta, senátor PČR)