V čem ale může běžný cestující vidět rezervy je návrat dopravy do původního stavu. První náznak nedostatku pozornosti bylo znovuzavedení vybírání jízdného. Cestující v železniční dopravě jízdné již platit začali, zatím co v autobusové dopravě jezdili stále zdarma. Je to zřejmě dané i tím, že tržby z jízdného v železniční dopravě jsou příjmem dopravce, zatím co příjmy v autobusové dopravě jsou příjmem kraje. Právě proto se mělo vedení kraje snažit co nejdříve situaci řešit, protože přicházel o příjmy.

Kritika se nesla i na obnovování jízdního řádu do původního rozsahu. Rozložení obnovy do mnoha termínů je pro cestující nepřehledné a jedinou možnost zjištění co, kdy, kam jede lze jen elektronicky. Nabízející se varianta obnovit všechny spoje, mimo školní dopravy (obnovila by se s obnovením školní docházky) nebyla vzata v potaz. Přitom by to bylo jednoduché a srozumitelné pro všechny - jak pro dopravce, tak především pro cestující.

Čeká se, až budou vlaky přeplněné? Už se tak stává. V páteční sváteční den 8. května začali lidé jezdit za turistikou ve velkém a především přišel nápor cyklistů využívající veřejnou dopravu. A protože mimo pracovní dny je veřejná doprava do atraktivních míst v našem kraji, jako jsou Adršpašsko-Teplické skály a Broumovsko stále ještě zredukována na polovinu, byly vlaky plné cestujících. Ne, že by se nenašlo volné místečko, ale někteří cestující raději stáli v uličce u dveří, než aby natěsno seděli s cizími lidmi natěsno vedle sebe. V době, kdy je stále v platnosti spousta opatření, roušky i mimo uzavřené prostory a podobně, tak určitě není žádoucí, aby ve zredukované dopravě trávili desítky minut až hodiny v těsné blízkosti lidé z různých koutů nejen kraje, ale celé republiky. Kdyby již byl jízdní řád obnoven tak, jako ve většině ostatních krajů, měli možnost cestující o víkendu využít téměř dvojnásobek spojů.

Tento víkend budou jezdit vlaky ještě v omezeném režimu. Kraj ale naštěstí rozhodl o navrácení do původního stavu v drážní dopravě od pátku 22. května. Snad do té doby nevypukne druhé kolo epidemie.

Jiří Řezník