Mgr. Lydia Baštecká (63 let), Náchod, ředitelka okresního archivu

„Otázka se zdá být jednoduchá. Se starosty malých obcí často spolupracuji, fandím jim a občas obdivuji jejich odvahu vzít na sebe břímě starostenské funkce a nést všechna rizika s ní spojená. Určitě si zaslouží více peněz do rozpočtu. Ale podle mého názoru by to nemělo být na úkor velkých měst. I ta mají své potřeby, mnohdy velmi specifické, a musí je financovat. Takže podporuji snahu nalézt jiné řešení, návrhy již existují.“

Karel Franze (44 let), Broumov, vedoucí Muzea Broumovska
„Jedná-li se o hospodaření s miliardami, tak to si prostý člověk jen těžko vytváří představu. Pokud je pravdivé tvrzení, že nově navrhovaný poměr rozpočtového určení 3:1 je v civilizovaném světě obvyklý, pak by to pro mě byl silný důvod pro. V argumentaci velkých měst, že pro obyvatelstvo zbytku republiky financují řadu věcí (MHD, špičkové kulturní instituce…), mi také chybí protiargument, že my „venkované“ jsme za řadou nezbytných záležitostí přímo nuceni do těchto center jezdit a že si v nich při té příležitosti notně „provětráme“ peněženky.“

PhDr. Jiří UHLÍŘ (74 let), Jaroměř, spisovatel
„Ve šluknovském výběžku bude za ty miliony vyřešena napjatá situace jen krátkodobě. Dříve nebo později propukne znovu. Myslím si, že na „problémové“ lidi musí být jiný metr než na ostatní. V tom je asi hlavní důvod. Demokracie měří (nebo by měla měřit) všem stejně, ale v některých případech systém selhává.“

P. Marian Lewicki (54 let),
Police nad Metují, kněz, administrátor farnosti
„Každý dbá na své příjmy. Není divu, že velkoměsta nechtějí přijít o tyto prostředky v prospěch menších měst a obci. Ale z druhé strany, – odkud mají vzít malá města a obce, peníze na výdaje, které ze zákona maji plnit vůči občanům? Velcí a silní si vždy poradí, proto by velká města měla solidárně pomáhat těm menším. Proto mají starostové menších měst a obcí mojí podporu.“