Z toho důvodu může být můj apel stručný, poněvadž broumovští „zákonodárci“ dobře vědí následující: V případě obrovské rekonstrukce místní ČOV nejsou prosazovány zájmy veřejnosti a existují jasné ukazatele, že celá akce je připravena tak, aby byla „kšeftem“ pro několik jedinců, a to právě na náš úkor – na účet veřejnosti. Tímto není dodržen Zákon o obcích, který zastupiteli ukládá jeho jedinou (!) opravdovou povinnost - prosazovat zájmy občanů…

Rekonstrukce ČOV je připravena tak, že kapacita i cena jsou značně naddimenzované. Z původního odhadu mezi 40 – 60 miliony korun se cena vyšplhala prozatím na neuvěřitelnou startovní čáru: bezmála 100 milionů! Proč? Protože (mimo jiné) pak nemůže stávající provozovatel VAK dodržet klíčovou podmínku, že cenu stočného nenavýší o více jak 20%. Poté nastane jiný režim: Cena stočného již nebude vypočítávána z okresního průměru, nýbrž z vysoké ceny rekonstrukce (pravidelné navyšování nechme stranou). To znamená, že jen z důvodu „vlastního kšeftu“ budeme trvale platit několikanásobně vyšší částku, a co víc: Po rekonstrukci se provozování svěří zahraniční firmě a nejmenovaní jedinci splní alespoň zčásti svůj osobní stranický úkol…

Nejen tyto skutečnosti výmluvně ukazují, komu nejvíce prospěje nemluvení před volbami. Netřeba rozvádět vrcholně pokrytecké chtění: Kdo kdy v normální společnosti viděl, aby při tak závažném „konkurzu“ nemělo zaznít, že ten či onen je z těch a těch důvodů nepřípustným kandidátem, protože neplní zákon, o který se však současně opírá, když potřebuje své místo „vybojovat“? Kde to jsme?

Právě proto, jakým lidem svěřujeme nebetyčné pravomoci, vypadá hospodaření mnoha obcí tak, jako například v Broumově: Zadluženost obce je tlačena směrem k bankrotu. Proč? To není předmětem dané věci; ale právě proto někteří jedinci nutně potřebují zastávat své posty i za měsíc, jinak jejich akce pochopitelně končí. Volby jsou tedy jejich osobním problémem a jen takoví jedinci potřebují v tyto dny více než kdy jindy realitu zastřít: Jde jim totiž o hodně…

Jako občana mě ale machinace „správců“ nezajímají: Mám zvolené „zákonodárce“ a jejich prvořadou (ví někdo z nich, co znamená „prvořadé“?!) povinností je nedopustit pokračování současných „projektů“ Radnice. Avšak část našeho zastupitelstva již po několik let vůbec nezajímá, že se na jeho půdě nerozhoduje ve prospěch veřejnosti, ale naopak o jejím údělu platit!

Proč se Zákon o obcích porušuje, to je jiná věc, kterou obyčejný občan řešit nemusí: Máme „své“ zastupitele, a proto se na ně tímto dopisem veřejně obracím, aby na středečním zasedání jednali dle své povinnosti. Pokud ji tento orgán nedodrží, bude muset využít svého práva kterýkoliv občan, protože jinak budeme za svoji hloupost opět (jako ve všech případech) jen platit. V takovém případě si ale nic jiného nezasloužíme!

(Petr Staněk, bez politické příslušnosti, obyvatel Broumova)