Důvodem je havárie, ke které došlo vlivem nedávných silných dešťů. Ty měly za následek podemletí krajnice, stržení opěrné zdi předmostí do řeky a vymletí podloží pod částí vozovky, jenž je stále zvodněné a hrozí utržení komunikace. „Most je v celkově špatném stavu a v současné době řešíme co nejschůdnější možnosti jeho opravy,“ uvedl místostarosta Tomáš Šubert. Zákaz vjezdu na most někteří řidiči absolutně nerespektují (viz snímek) a ještě více tím zhoršují jeho stav.