„V sobotu převezmeme Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011, a netěším se jenom já, ale i všichni obyvatelé naší obce. Máme připravený bohatý program, který začne v deset dopoledne a skončí pozdě večer. Uskuteční se koncert místního chrámového sboru v kostele sv. Petra a Pavla, koncert dechovky Stavostrojka, taneční zábava na náměstí se skupinou J. K. Band, počítáme se zábavným programem pro děti a výstavami v hasičské zbrojnici a v sokolovně, nabídneme i možnost prohlídky školy a školky.

Po celý den bude otevřený hrad Frymburk, na který je ale vstup na vlastní nebezpečí. Tím hlavním bodem samozřejmě bude předání ocenění, které přivezou představitelé Královéhradeckého kraje. Pro naši obec bude už třetí, v roce 2006 jsme získali Modrou stuhu za společenský život a o tři roky později Bílou stuhu za práci s mládeží.“ (fr)