- Opravy chodníků jsou prováděny průběžně v rámci kapacity technických služeb města. Pokud se jedná o náročnější opravu, tato musí být součástí rozpočtu města.

-V současné době není v silách města vybudovat z vlastních zdrojů hotel pro turisty.

- Problematika kvality vody v přehradě Rozkoš je dlouhodobým problémem V současné době probíhá jednání o možnosti získání financí z grantu na odstranění problému sinic. Jak jsem již uvedl v předcházející odpovědi, ani v této oblasti není v současné době tuto akci financovat z rozpočtu města. Pokud bude záměrem soukromého subjektu požadované služby poskytovat, město tento záměr v rámci svých možností podpoří.

- Co se týká obchodní sítě v České Skalici, jde jednoznačně o soukromou iniciativu a je na zvážení obchodníků, zda se požadovaný sortiment zboží vyplatí u nás prodávat.

- Vybudování venkovního koupaliště v areálu Autocampingu s.r.o. Rozkoš je dlouhodobým cílem města. V minulosti bylo už dvakrát požádáno o udělení dotace. Dotace poskytnuta nebyla, z vlastních zdrojů nejsme schopni tuto problematiku vyřešit.

- Výběrové řízení na dodavatele investiční akce Odkanalizování aglomerace Česká Skalice proběhlo v souladu se zákonem a pevně věřím, že tato největší investiční akce v historii města bude zdárně dokončena.

- V současné době došlo k úpravě dětského hřiště v ulici Bezručova (lokalita „Škvárovna“), nové herní prvky budou letos umístěny ve sportovním areálu (fotbalové hřiště) v ulici Sportovní. Město dále uvažuje, v rámci grantové politiky, o získání dalších dotací na vybudování dětských hřišť.

- Záležitosti týkající se svozu odpadu jsou průběžně řešeny s firmou Mario Pedersen.

- Je záměrem města (existuje projekt) vybudovat pěšinu do Zlíče (zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2012).

- Instalace odpadkových košů pro psí výkaly je podle mého názoru zbytečná. Na Městském úřadě existuje možnost vyzvednutí pytlíků, bohužel ji majitelé psů nevyužívají.

- Město Česká Skalice má záměr vybudovat nikoliv klasické cyklotrasy, ale dovybudovat sítě chodníků a pěšin. Jsou zpracovány projekty těchto chodníků a pěšin:

Trasa A: Pod muzeem, od mostu podél řeky Úpy k lávce ul. Podhradní.
Trasa B: od mostu přes přivaděč do Autocampingu Rozkoš.
Trasa C: od mostu přes přivaděč u Autocampingu podél přivaděče pod železniční traťí směrem ke Zlíči, dřev. lávka, návaznost na trasu D.
Trasa D: od vojenského hřbitova podél přivaděče k mostu přes přivaděč do Zlíče.
Trasa E: od mostu přes přivděč ve Zlíči směr Č. Kostelec po křižovatku do Zulova.
Trasa F: od křižovatky ve Zlíči směrem k Vilémovu mostu.
Trasa G: od parkovitě u zámku podél komunikace směr Panský hostinec v Ratibořicích´.
Trasa H: Ratibořice - od mostku pod skleníkem směrem k zámecké zahradě.
Trasa I: od jezu ve Zlíči podél Úpy směr Mandl Ratibořice po odbočku ke skleníku .