To vadí jak studentům, tak i akademikům. Nelíbí se jim zavedení školného, bojí se omezování akademických svobod a propojování univerzit s podnikatelskou sférou a politikou. Kritice neušel ani ministr školství Josef Dobeš. Jaký je váš názor na tyto protesty? Kdybyste byli v kůži studentů, přidali byste se k demonstracím? A proč?

Květa Ležovičová (58 let), Česká Skalice, předsedkyně občanského sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice
„Mám dojem, že předkládaná reforma postrádá koncepci a je šitá horkou jehlou. Ministerstvo nepředložilo dostatečný analytický materiál, nebyl dán dostatečný prostor k diskusi a připomínkám, návrhy jsou radikální a navíc připraveny velmi zbrkle. Proto se studenti a zástupci vysokých škol pustili do vášnivých a oprávněných protestů, které nepostrádají vtip a nápady mládí – například lednové vyhazování z balkónu 90 melounů, jako symbol vyhozených financí z ministerstva školství.

Od roku 1989 máme za sebou již několik „spásných“ školských reforem a návrhů, pod vedením velkého počtu ministrů. Nejhorší je, že téměř každý ministr chce předvést svoji geniální a originální reformu, bez ohledu na nápady a koncepce předchozích ministrů, bez dostatečných odborných konzultací a pilotního ověření přímo ve školách.

Vůbec se nedivím, že vláda má dlouhodobě schodkový rozpočet, „melouny se bezkoncepčně a zřejmě i úmyslně vyhazují z oken“ a kutálí k vychytralým „kmotrům“. Ještě že svůj nesouhlas dokáží razantně vyjádřit alespoň ti studenti.“

Olga Mertlíková (56 let), Jaroměř, ředitelka Městského muzea v Jaroměři
„Protesty studentů jsou v naprostém pořádku. Vděčíme jim za pád totalitního režimu. Je dobře, když mladá generace vyjadřuje nesouhlas. Nejsem ale přesvědčená o tom, že všichni protestující mají na chystané zákony svůj názor, že zkrátka vědí, proč jdou do ulic. Je známo, že studenti nevyužívají svých práv k ovlivňování chodu univerzit (minimální účast na akademických volbách aj.).

Domnívám se, že k reformě vysokých škol musí dojít. Případné zavedení školného by měl kompenzovat fungující systém stipendií. Proč nezavést přímé poplatky – finanční postih pro ty, kteří zkoušky několikrát opakují? Je pravděpodobné, že na vysoké škole nemají co dělat. Proč fungují fakulty a obory, u nichž se dá jen s velkým smyslem pro optimismus předpokládat, že o jejich absolventy bude vůbec někdo stát?“

Přemysl Sochor (32 let), Broumov, správce Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově
„S protesty studentů v některých bodech souhlasím. Zároveň je ale reforma vysokého školství potřebná. Problém například za určitých podmínek nevidím v zavedení školného, které by mohlo sloužit k lepšímu vybavení fakult. Je také na zvážení, zda by nemělo dojít k redukci počtu vysokých škol, aby se zlepšila jejich kvalita.“