„Během celého dne bylo velmi těžké odhadnout, jaký názor si komisaři dělají, jak na ně naše město působí. Komisaři jsou ve svých funkcích profesionální a proto na sobě nedají během celého dne co si vlastně myslí. Svůj dojem vyjádří až po skončení programu, a to ještě po společné poradě. Z pohledu organizátorů je důležité zachovat chladnou hlavu, dodržovat temata a časový limit jednotlivých stanovišť. Myslím, že Broumov obstál při hodnocení velmi dobře. Předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie byl absolutně uchvácen květinovou úpravou náměstí a rozsahem rekonstruovaného parku Alejka. Členové komise byli okouzleni Kostelním náměstím a Alejkou, líbila se jim Klášterní zahrada. Líbil se i mobiliář a jeho řešení v jednotném stylu. Nás může těšit, že podle jejich slov cesta, kterou jsme nastoupili, je správná.“