Výstavu hodnotím naprosto výborně. Velice se povedla. Snad i díky krásnému počasí přišel letos rekordní počet lidí. Prodalo se celkem 2831 vstupenek, přičemž děti do patnácti let měly vstup zdarma. Tudíž přišlo něco přes tři tisíce návštěvníků, což je pro nás obrovský úspěch. Největší zájem byl již tradičně o rostliny, lidé si je v hojné míře nakupovali do svých domovů. Opomenuty nebyly ani další součásti výstavy – velký zájem byl o práci řemeslníků či o prohlídku vystavovaných exponátů, což nás samozřejmě potěšilo. Rád bych zmínil ochotnou a naprosto nezištnou práci členů naší zahrádkářské organizace. Ty hodiny, jež byly odpracovány v souvislosti s přípravou výstavy, s jejím průběhem i s jejím ukončením, se snad ani nedají spočítat… Moc si toho vážím. Vzhůru do příprav na další ročník výstavy, už se všichni těšíme.