Čistota patří rozhodně k prioritám, mít hezké, uklizené a čisté město je jistě přáním nejen vedení města, ale i jeho obyvatel. Již několik měsíců se podílejí na úklidu Náchoda kromě Technických služeb také sami občané, kteří jsou zapojeni do systému tzv. veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací. Zajišťovat výkon veřejné služby a koordinovat úklid ve městě má na starosti pracovník čistoty města, jehož místo bylo letos na Městském úřadě v Náchodě zřízeno.

Velkým přínosem by měl být také nový zametací vůz za zhruba čtyři miliony korun, který se chystáme zakoupit pro naše Technické služby. Ten by měl nahradit současný zametací stroj, jenž je více než dvacet let starý. Nový zametací vůz bude možné financovat z projektu v rámci Operačního programu životního prostředí. V těchto dnech se zpracovává žádost o podporu z tohoto programu.

Čistota města se týká všech obyvatel, velmi nás těší, že si lidé udržují u svých domů pořádek a že jim není lhostejné, jak to v Náchodě vypadá.