Mgr. Lydia Baštecká (63 let), Náchod, ředitelka okresního archivu
„Uvědomuji si, že neodpovídám přesně na danou otázku, ale snad redakce povolí malou odchylku. Hlavním smyslem vánočních svátků je křesťanská oslava Ježíšova narození. V průběhu staletí si ji lidé přikrášlovali různými obřady a zvyky, nicméně Betlém a vánoční bohoslužba zůstávaly stále středobodem. Až to podivné „bezvěrecké” 20. století duchovní rozměr Vánoc u nás téměř vytěsnilo a zůstaly jen ty lidové tradice. Tak trochu náhradní program pro volné dny. Ale budiž, raději zvyky, které s radostí akceptuje především nejmladší generace, než propadnout nakupovací a dárkovací mánii s jejím štědrovečerním vyvrcholením, které je někdy zcela absurdní reklamou povyšováno na ústřední smysl a cíl Vánoc.”


Karel Franze (44 let), Broumov, vedoucí Muzea Broumovska
„Myslíte patrně tzv. tradiční zvyky vzešlé spontánně z autentických, bytostných potřeb lidu městského a zejména venkovského. Vznikaly, v čase se přetvářely, ale také se vyprazdňovaly, zanikaly. Předpoklady hodnověrných tradic spočívaly v jisté osobní integritě: v pokoře před majestátem Božích a přírodních sil, prostotě, opravdovosti prožívání a v „nevinnosti”, bezelstné a tedy ušlechtilé naivitě. Jenže moderní doba to vše spláchla do svého vynálezu jménem kloset a stavovský lid už není, máme jen obyvatelstvo, občanstvo. Zbyly nám komerce, konzum, bohapusté veselí, obžerství a pijatika, či naopak plytké, kýčovitě umělé hraní si s (pseudo)rekvizitami na starou, navíc falešně vykládanou idylu. Jako muzejník vím, že zaniklé zvyky máme zadokumentovat, ale nemá cenu je uměle udržovat či oživovat, neboť tím vzniká leda paskvil.”


PhDr. Jiří UHLÍŘ (74 let), Jaroměř, spisovatel
„K udržování různých tradic jsem zdrženlivý. Některé se patří udržovat,na jiné lépe zapomenout. Myslím, že dnešní mladí a nejen oni -adventní tradice dodržují spíš jako zábavu než jako připomínku narození Krista. Ostatně, většina mladých a možná i dospělých ani nevědí, kdo to vlastně byl. Takže dnešní adventní tradice je u mnohých chápána jako folklor a je třeba vše užívat jako pořádnou taškařici. Křesťané kážou v tyto dny se usebrat a trochu se nad sebou a svými činy zamyslit a snažit se polepšit svůj život. To dnes ale už „neletí“. Tak jaké udržování tradice? Proč? Pořádně si užít tady a teď to je heslo dneška. Tradice jen tehdy, když je z toho nějaká zábava, protože dnešní mladí se stále jen chtějí bavit a bavit. ”


P. Marian Lewicki (54 let), Police nad Metují, kněz, administrátor farnosti
„Udržování tradic patří do každé doby. Dík tradicím poznáváme lépe svojí rodinu a zvyky. A mnoho se dozvídáme o světě ve kterém žijeme. Díky tradicím se mnohé uchovalo do dnešní doby. Vánoce, cukroví, koledy, návštěvy - to všechno myslím i dnešní mladá generace akceptuje. Doufám, že v tom bude pokračovat.”(red)

A jak vy to vidíte s udržovánmím tradic? Pište nám své názory na adresu: regina.hellova@denik.cz