Po revoluci vše vzalo rychlý konec, stáčírna zkrachovala, a lázně byly uzavřeny a poslední prameník u pivovaru vyschnul.

ČTĚTE TAKÉ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY VPRAVO

Náchoďané smutně bloudili kolem řeky a za horkých letních dnů vzpomínali na osvěžující Idu. Staří běloveští občané znovu začali chytat praménky minerálky těsně u hladiny řeky a modlili se aby tekla.

V roce 2001 jsem se snažil vyprovokovat město k zlepšení kultury stáčení vody tohoto pramene, ale tehdejší a ni pozdější vedení radnice nemělo zájem. Údajně z důvodů problému z hygienou a kvůli vysokým finančním nákladům.

Proto jsem v roce 2001 jako občanskou iniciativu bez souhlasu města a přispěním pracovníků technických služeb, kteří to dělali mimo svou práci vybudoval aspoň trošku důstojné stáčecí místo na pramenu u řeky. Zabudovali jsme zde novou nádobu z nerezu se třemi vývody opravily se zde schody a nové zábradlí aby byl zde umožněn přístup pro starší osoby včetně nahoře dvou laviček k sezeni. A také lavičku při stáčení vody aby se lidé – hlavně starší – zde mohli posadit.

Je to především zásluhou pracovníků technických služeb, že toto místo stále udržují v čistotě a pořádku po celý rok. Za to jim patří vřelé poděkování od občanů navštěvující prameník. Bylo pro mě potěšením sledovat jaké množství lidí prameník navštěvuje a to ne jenom z Náchoda, ale z bližšího i vzdáleného okolí. V létě jsou zde fronty na schodech. V Hronově mají v Jiráskových sadech mnohem důstojnější stáčecí místo na místní minerální vodu.
Proto náchodští Patrioté, především občané Bělovse šli, do posledních voleb s programem, který zahrnoval ne jenom obnovu lázní, ale i prameníku ve zpustlé kapličce, kde si za doby žijících lázní občané i lázeňští hosté Běloveskou kyselku čepovali.

Nic však není jednoduché: kaplička je v soukromých rukou, prameník na soukromém pozemku a hygiena požaduje odbourání arzenu, který se ve stopových prvcích v pramenu objevuje. Sice není zaznamenán, za dobu historie Bělovse žádný případ otravy arzenem ani jiné zdravotní potíže, ale co kdyby? Hygiena bdí!!

U řeky to bylo věci každého občana a hygienu to nezajímalo. Teď však to bude oficiální provozovatel a musí splnit veškeré podmínky i když někdy na hranici zdravého rozumu.

Nežli pan biskup Duka obnovený prameník posvětí uplyne ještě hodně vody, ale hlavně v Metuji, ale hlavně peněz na obnovu kapličky se stáčením. Předpoklad města je 600 až 700 tisíc korun a náklady na provoz, zatím nebyly zveřejněny. Aby byl volební slib splněn bude altán i pozemek údajně pronajat za symbolickou cenu jedné koruny. Celá investice tak bude vlastně na cizím pozemku a v cizí nemovitosti. Doufejme, že toto má investor řádně smluvně ošetřeno.

Volební sliby se musí plnit. Je dobře, že „Patrioti“ se snaží plnit co slíbili a ne jako jiné strany, které své sliby po volbách zapomenou. Jen mám obavy, aby cena nepřevýšila užitnou hodnotu a nedopadlo to jako s vodotryskem na Karlově náměstí za 2,5 mil korun, jehož provozní náklady také převyšují přínos tohoto zařízení. Přes několikerou kritiku se na tomto radním dílku, stále používá pitná voda, přesto, že v těsné blízkosti teče zatroubený potok.
Zajímal se již někdo o provozní náklady nového stáčesího altánku? Bude je platit město a nebo se zde bude vybírat za odběr vody? Asi bude dobré zařízení u řeky zatím nerušit, co když se k němu budeme muset zase vrátit. Nezodpovězených otazníků je ještě mnoho. (Miro Rousek, Náchod)