Teplický podnikatel Třešňák, který je majitelem největší části bývalé textilky, plánuje demolici celé střední části továrny. Na ploše přibližně 3,5 ha zde mají v bezprostřední blízkosti historického jádra města vyrůst dva obří hypermarkety (Interspar a OBI), další markety a rozsáhlá venkovní parkoviště. Tento záměr již bez problémů prošel posuzováním vlivu na životní prostředí (EIA), kde jej bez podstatných připomínek schválil jak Městský úřad Náchod, tak i město Náchod. V rozporu s požadavkem Krajského úřadu město Náchod nezveřejnilo tento záměr kromě úřední desky žádným dalším v místě obvyklým způsobem, a přestože se jedná o obrovskou plochu v centru města, nebyli informování ani zastupitelé a členové komisí.
Předpokládá se, že v nejbližších týdnech bude tento záměr předložen k územnímu řízení, kdy bude prakticky poslední šance jeho podobu ovlivnit. Domníváme se, že realizace Obchodního centra Tepna Náchod, jak se tento podnikatelský záměr jmenuje, zásadním a nevratným způsobem poškodí centrum Náchoda na desítky příštích let. Jako nejproblematičtější vnímáme:


1. Dopravní zátěž


Město Náchod se již několik let pohybuje na hranici dopravního kolapsu. Vybudování dvou nových hypermarketů lokalizovaných zcela v centru, bude podstatným producentem dopravy. Dle studie předkládané pro účely EIA se předpokládá denní objem zrhuba 2600 osobních automobilů a 17 nákladních. Během dopravní špičky se má jednat o 250 automobilů za hodinu navíc. To je pro představu téměř dva kilometry dlouhá popojíždějící kolona aut. Realita pak může být ještě horší, neboť pro účely podobných studií bývá skutečnost spíše podhodnocována. Město se tak na jedné straně poněkud absurdně snaží vytlačit dopravu z centra prostřednictvím plánovaného obchvatu, na straně druhé ale samo dovoluje podstatným způsobem zvyšovat dopravní zátěž centra. Nepodřezávejme větev, na které tak chatrně sedíme.


2. Zničení možnosti zdravého rozvoje centra města


Odborníci na urbanismus a městskou architekturu se shodují v tom, že podobný typ zástavby, který OC TEPNA představuje, do centra města nepatří (např. viz. přiložené vyjádření Ing. arch. Jana Jehlíka z ústavu urbanismu při Fakultě architektury ČVUT).


Unifikovaná jednopodlažní zástavba nevyužívá nabízený prostor, kterého je v Náchodě extrémně málo. Zároveň deformuje město i esteticky. Přispívá nejen k dopravní, hlukové a další zátěži, ale vytlačuje obyvatele, neposkytuje prostor pro bydlení, trávení volného času a další způsoby využití. Město ztrácí ojedinělou možnost přirozeného rozšíření centra a jeho citlivého propojení s Plhovem. Do městské struktury se nevnáší očekávaná nová kvalita veřejného prostoru, s pěším návštěvníkem se „nepočítá“. Investor nabízí pouze nahrazení jedné mrtvé zóny v podobě vysloužilé továrny za mrtvou zónu novou.


Vážené zastupitelky a zastupitelé, územní plán ve své vágnosti tento typ výstavby v dané lokalitě nevylučuje, zároveň ale obsahuje možnost předkládaný projekt v jeho stávající podobě v centru nepovolit.


Vše záleží na přístupu a zodpovědnosti Odboru výstavby a územního plánování a samozřejmě i Vás, zastupitelů. Dáte-li dostatečně jasně najevo, že podobné plány nejsou dle Vašeho názoru v zájmu města ani jeho obyvatel, bude to důležitým signálem pro rozhodování Odboru výstavby a územního plánování.


Přijetím usnesení v tomto smyslu, tedy že zastupitelstvo města Náchoda je přesvědčeno, že plánovaný záměr výstavby Obchodního centra Tepna je v rozporu se zájmy města Náchoda, se zájmy jeho obyvatel a se zdravým rozvojem centra, tak vytvoříte velmi podstatný podklad pro rozhodování úředníků Odboru výstavby a územního plánování a zároveň tím přijmete zodpovědnost, která je na Vás z Vaší pozice kladena.


V areálu bývalé Tepny jsou připravovány ještě další dva investiční záměry (společnosti Protivítr Invest a manželů Drapačových). Ty naopak, alespoň v podobě, v jaké jsou nyní předkládány, považujeme za příklad urbanisticky i architektonicky citlivého přístupu k danému území.


V případě Vašeho zájmu Vám velmi rádi poskytneme další informace a podklady. Pokud byste měli zájem pohovořit si na toto téma před nadcházejícím zasedáním zastupitelstva osobně, budeme velmi rádi, když nás kontaktujete.

(Jiří Hora – 731 604 723, Jan Ježek – 775 ⋌ 147 688, Michal Kudrnáč – 608 581 321)
⋌Petr Rapant – 605 201 742,