Co si pod rozpočtovým určení daní máme představit? Není to jenom fiktivní hra čísel?
Vůbec ne. Zjednodušeně lze říci, že každý obecní rozpočet včetně rozpočtu města Náchoda je tvořen na příjmové části daňovými výnosy a to přímými daněni (např. daň z nemovitosti) a sdílenými daněmi (např. DPH, či Spotřební daň), která je administrována celorepublikově a jistá část v poměru k velikosti obce je tímto zákonem přiznána té či oné obci, zakomponována na straně příjmu v obecním rozpočtu. A zde je zakopán pes. Velká města jako např. Praha, Ostrava, Brno mají tuto část nepoměrně vyšší, než obce či města jako Náchod.

Kdo a proč tedy tuto změnu zákona o rozpočtovém určení daní navrhl?
V současnosti je na vládě projednáváno několik návrhů, jeden ze strany našich poslanců /TOP 09 a STAN/ a druhý ze strany ODS. My si logicky stojíme za svým návrhem, který v projekci pro město Náchod by znamenal až 24 milionů korun navíc každý rok, samozřejmě v závislosti na celkové kondici ekonomiky.

Jsou poslanci za TOP 09 ve svém snažení osamoceni nebo již máte nějakou podporu od ostatních parlamentních stran?
Naši poslanci za Královéhradecký kraj - Leoš Heger, Jiří Oliva a Josef Cogan - jistě snad nebudou ve svých snahách osamoceni. Koneckonců i ODS má z Náchoda dva poslance a KSČM jednoho, a tedy z prosté logiky věci vyplývá, že i tito poslanci se snad k našemu návrhu přikloní. Vždyť nejde o nic méně než o odstranění nerovného přístupu k samosprávám a hlavně o další prostředky pro Náchod a další města a obce. Ale uvidíme, jak se celé projednávání podaří posunout vpřed.

Závěrem mi dovolte ještě jeden postřeh. Jedná se o ukázkový knižní příklad toho, jak je důležité z našeho pohledu zastupitelů města Náchoda být součástí parlamentní politické strany, navíc vládní koalice, kdy přínos tohoto kroku pro Náchod by byl neoddiskutovatelný.”