Monika Tylšová (42 let, elektromontérka): „V Novém Městě nad Metují chybí jednoznačně koupaliště. Spousta lidí včetně mě si přeje jeho obnovení na původním místě – blízko náměstí. Obzvlášť nyní v létě pociťuji absenci plovárny ve svém městě velice citelně. Také tu chybí restaurace, kde by mohla tančit střední generace a zároveň i střední vrstva.“
PETR HABLE: “Vím, že v Novém Městě nad Metují koupaliště chybí. Je to ale jako se vším v životě, je nutné hledat priority a pořídit si to, co si můžeme v dané situaci dovolit.
Na realizaci nového koupaliště má město v současnosti připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Rovněž jsou již vyřešeny i potřebné majetkoprávní záležitosti s vlastníky některých souvisejících pozemků. Jediný, ale naprosto zásadní problém, je nyní financování tohoto náročného investičního záměru (80 – 100 mil. Kč). Město v posledních letech realizovalo a i nyní realizuje mnoho investičních akcí, na které sice byly získány významné dotace, ale částečně u nich je povinná finanční spoluúčast z rozpočtu města. To nakonec donutilo město i k tomu, aby si vzalo úvěr na včasné financování tohoto svého podílu. Tento úvěr ve výši 50 mil. Kč nyní město splácí, a protože v této chvíli není znám ani žádný vhodný dotační titul, který by městu přinesl peníze na výstavbu koupaliště, tak není možné v nejbližší době stavbu zahájit. Na financování výstavby a případného následného provozování koupaliště z vlastních prostředků město v této chvíli finance nemá.“

Jiří Tylš (42 let, topenář): „Zajímalo by mě, co bude s objektem bývalých kasáren, proč se s ním nic nedělá? Objekt chátrá… Také bych rád věděl, proč tu máme oproti jiným městům tolik městských strážníků? V ostatních městech je jich o hodně míň.“
PETR HABLE: “Červnové zastupitelstvo města rozhodlo o vyvěšení záměru areál kasáren prodat zájemci, který by městu předložil finančně zajímavý projekt, který by vyhovoval představám většiny zastupitelů. Názory zastupitelů na využití bývalých kasáren jsou velmi různorodé. Shoda je v tom, že je nutné najít partnera, který bude mít nejenom vhodný projekt, ale i dostatečný zdroj financí na realizaci. K vyvěšení záměru areál prodat město přikročilo až v letošním roce, protože platila desetiletá lhůta od darování objektu městu, po kterou nebylo možné areál využít komerčně. Škoda, že se nacházíme v období, které není z pohledu prodeje realit ideální.

Počet městských policistů se v letošním roce snížil z deseti na devět. Problematika bezpečnosti ve městě je složitá a má na ni vliv mnoho faktorů i pohledů. Musíme reagovat mimo jiné i na počet strážníků státní policie, který se snižuje. Na základě velmi dobré spolupráce obsazujeme některé služby dvojicí složenou ze strážníka městské policie a státní policie. Jsem názoru, že z důvodu bezpečnosti ve městě je potřebné mít zajištěny služby nepřetržitě a k tomu je počet devíti strážníků absolutně minimální.“

Muž (52 let, dělník): „Myslím, že by se měla obnovit cesta z Nového Města do Pekla. Je už v hrozném stavu, nedá se tam dost dobře jet ani na kole, natož v autě. Peklo je atraktivní lokalitou pro turisty a oprava silnice by jistě prospěla jak právě turistům, tak především i nám – místním obyvatelům.“
PETR HABLE: „Komunikace do Pekla je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. V současné době víme, že oprava této komunikace není pro kraj prioritní a proto nebyla zařazena v krajském plánu oprav.“

Jiří Bauerfeind (19 let, student): „Zajímalo by mě, proč město sebralo lidem zahrádky na sídlišti Malecí. Ty zahrady tam byly kupu let, lidé se o ně starali, pěstovali si v nich ovoce, zeleninu, květiny… Město najednou tyto zahrady rychle zrušilo s tím, že místo nich bude park. Je to již několik let, a park nikde! Místo bývalých zahrádek je nyní zarostlé a nevyužité. Akorát tak pro ostudu. Připadá mi to trochu jako podraz na lidi! Pro většinu z nich byly zahrádky jediným kouskem zeleně v jejich panelákovém žití.“
PETR HABLE: „Pozemek na Malecí, který byl v minulosti oplocen a užíván jako zahrada, nebyl celý v majetku města. V roce 2007, po úpravě ceny nájemného za pronájem pozemků v majetku města, která vychází z ceníku MF, reagovali někteří nájemci zahrádek na Malecí tím, že již nemají o pronájem zájem a požádali, i z důvodu svého věku a stáří, o ukončení smlouvy.
Rada města v reakci na podané výpovědi rozhodla, že zahrádky nebudou nadále nově pronajímány, dvě zbylé smlouvy budou ukončeny a plocha bude upravena jako volný park se stromy a trávníkem. Vše s ohledem na upravenou plochu v jiných částech sídliště Malecí a zapojit tuto plochu do celého „parkového“ komplexu sídliště Malecí a udržovat ji.
K tomuto záměru město přistoupilo i s ohledem na jednání s vlastníky zbylé plochy zahrádek, kteří nebyli spokojeni s užíváním „zahrádkářů“ na svém pozemku a souhlasili se zkulturněním a zatravněním plochy.
Je mi líto, že ještě nebylo v silách technických služeb realizovat, mimo sekání trávy, úpravu pozemku podle svých představ a představ obyvatel sídliště, ale věřím, že dojde brzy k razantnější úpravě celého prostoru.“

Pavel Kovář (60 let, soukromý podnikatel, Nové Město nad Metují): „Nelíbí se mi, že před Českou spořitelnou není možné zaparkovat, aniž by člověk nemusel zaplatit. Stačí si jít jen vybrat peníze z bankomatu a paní z parkoviště chce hned pět korun za parkovné. Dále se mi nelíbí, jak pracuje policie. Policisté tu nechodí na pochůzky, v noci je není vůbec nikde vidět, jen občas někde projedou autem a to je vše. Dalším problémem je nemožnost parkování před novým zdravotním střediskem u kruhového objezdu. Když přijede pacient, nemá kde zaparkovat. Ve dvorku je sice pár parkovacích míst, ale ty jsou zabrané auty těch, jež ve středisku pracují. Pacienti nemají kde zaparkovat, protože všude kolem je zákaz parkování.“
PETR HABLE: „Parkování před spořitelnou je provozováno v režimu, který nemá za úkol přinášet městu finance, ale s cílem, že přiměřený poplatek za parkování docílí toho, že bude na parkovišti místo k zaparkovaní.
K policii jsem se částečně vyjadřoval v minulé odpovědi. Vím, že je co zlepšovat. Policie má nyní nastolen systém pochůzek ve všech částech města s důrazem na centrum. Budu rád za jakýkoliv dobře míněný konkrétní podnět k jejich práci.
Situace s parkováním před střediskem u kruhového objezdu je složitá v tom, že se jedná o zdravotní zařízení v soukromém vlastnictví, které majitel vystavěl s malou kapacitou parkovacích míst a jen těžko budeme hledat další.“

Jiří Bauerfeind (49 let, obchodní zástupce, Nové Město nad Metují): „Největším problémem je podle mého názoru silnice vedoucí od Stavostroje ke křižovatce „U Papežů“. Je to tam samá díra a nerovnost, opravdu hrůza, děs. Přitom je tam největší provoz. Zajímalo by mě, zda se plánuje její rekonstrukce.“
PETR HABLE: „Souhlasím, že komunikace v ulici Náchodská je ve velmi špatném stavu. Je ale ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jenom chodníky jsou ve vlastnictví města. V současné době probíhá územní řízení na opravu komunikace, její rozšíření a vybudování cyklostezek a to pro úsek od Vrchovin do Spů. Součástí je i úsek od bývalého Stavostroje, nyní firmy AMMANN, ke křižovatce „U Papežů“ v ulici Náchodská. Oprava komunikace v ulici Náchodská je investicí Královéhradeckého kraje. Dle posledních informací chce kraj na opravu tohoto úseku žádat o dotaci. Pokud se podaří získat evropské peníze, je předpoklad možné opravy již v roce 2013.“